RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1740
AMFORA
37. členská výstava výtvarné fotografie
AMFORA fotoklub Rakovník
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síň na radnici
12. prosince 2002–19. ledna 2003
vernisáž 12. prosince 2002 v 16.00 h
Členové AMFORY
     Václav Hvězda
     Karel Chalupa
     Josef Chrástka
     Luboš Kozler
     Václav Laňka
     Jan Lukáš
     Jiří Měchura
     Pavel Nejman
     Petr Nejman
     Martina Pastorová
     Jindřich Richter
     Miluše Schmalzová
     Renata Smetanová
     Miroslav Uher
     Jiří Veselý
     Jaroslav Vojáček
     Václav Vítovec