RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2362
Václav Rabas
grafika
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síně RG
6. března–13. dubna 2003
vernisáž 6. března 2003 v 16.00 h


Krajina, suchá jehla, 95 × 150, 1913–14, G-484


Karel Boháček, mezzotinta, 173 × 132, 1911, G-483


Portrét manželů Hlaváčových, mezzotinta, 238 × 187, /1917/, G-501


Sochař Vojtěch Sapík, mezzotinta, 180 × 130, 1913, G-498


Babička s vnoučkem, suchá jehla, 180 × 149, /1911/, G-497


Ex libris (Z knih Rabasových), dřevoryt, 104 × 87, 1913–15, G-499


Ex libris Václav Rudl, suchá jehla, 110 × 73, 1918, G-17


Rozsévačka, suchá jehla, 158 × 120, 1914, G-500


Rozsévačka (I. stadium), suchá jehla, 248 × 168, 1918, G-502


Děvče, dřevoryt, 132 × 92, /1920/, G-504


Pomlázka (I. stav), linoryt, 120 × 81, 1921–22, G-506


Pomlázka (II. stav), linoryt, 112 × 70, 1921–22, G-519


Krajina s oráčem, suchá jehla, 133 × 181, 1913, G-505


Madona, dřevoryt, 71 × 57, 1922, G-508


Veselé Vánoce, dřevoryt, 92 × 139, 1924, G-509


Nürburgring 15. 7. 1928, litografie, 100 × 189, 1928, G-511


Viněta Čs. spolku sběratelů a přátel ex libris, barevný linoleoryt, 190 × 140, 1919, G-507


Ex libris Dr.K. Kučery, dřevoryt, 81 × 61, 1929, G-510


Vlastní karikatura, litografie, 112 × 195, 1935, G-512


Topoly na hrádku, litografie, 183 × 130, 1936, G-520


Polní cesta s ovocnými stromy, suchá jehla, 158 × 248, 1941, G-513


Podvečer, mezzotinta, 90 × 138, 1943, G-518


Jesličky, suchá jehla, 159 × 248, 1941, G-514


Vůz v poli, suchá jehla, 56 × 141, 1946, G-515


Bratři Čapkové, světlotisk, 270 × 190, 1947, G-299


Ženský akt, suchá jehla, 140 × 76, 1947, G-485


František Kropáč: Bláznivý měsíc, dřevoryt, 170 × 117, 1927, G-516


Selma Lagerlöfová: Löwensköldův prsten, linoryt, 170 × 117, 1927, G-517
     Dvě stovky grafických listů rozhodně nehrají v celku díla Václava Rabase dominantní úlohu. S výjimkou nejrannějšího období, kdy vedle štětců bral často do ruky sochařskou špachtli, dláto, nebo jehlu či rydlo a více respektoval zvláštností jednotlivých oborů, v grafice většinou jen zaznamenával úspěšné malířské realizace. Byly to v pravém slova smyslu příležitostné tisky pro přátele či k osobní reprezentaci. Přesto v historii české grafiky je nelze přehlédnout pro jejich svérázné moderní pojetí.
     Rabas si technické základy osvojil v grafické speciálce Maxe Švabinského, kde si vletech 1911–12 formálně ukončoval studia na pražské akademii. Naučil se užívat základní hlubotiskové techniky (suchou jehlu, lept, akvatintu i malebnou mezzozintu), dřevoryt, linoryt, a v litografii vedle klasické křídové kresby na kámen i polygrafické přenosové techniky.
     Ještě ve škole a v prvních letech samostatné práce se představil serií portrétů a krajinek, technicky vybroušených, ale nikterak osobitých. V následující periodě souběžně řešil v malbě, grafice i plastice několik symbolických figurálních kompozic. Teprve na začátku dvacátých let sáhl po lapidárním dřevorytu (resp. linorytu) a ve figurálních žánrových scénách dosáhl vrcholu své grafické tvorby. Žně, Řezání vrb, Pomlázka, cykly Matce a České hlavy patří k nejvýraznějším v kontextu soudobé české grafiky a jsou i nejlepšími Rabasovými díly v tomto oboru. Ve třicátých letech pozorujeme, že malířský živel v Rabasově díle definitivně převládl a grafika i když kvalitativně neupadá, kvantitativně ustupuje a již nikdy se významněji neuplatňuje.
     Kompletaci sbírky se Rabasova galerie věnuje soustavně od získání prvního významného konvolutu darovaného Hermínou Rabasovou r. 1960, většina listů však vycházela v omezených nákladech, proto přírůstky nebyly velké až do loňské akvizice od Jitky Burešové-Rabasové po předcházejícím zisku tiskových forem od Dr. Jana Rabase. Dnes galerii schází necelých dvacet grafik, aby vlastnila úplný soubor grafického díla Václava Rabase.
V. Zoubek únor 2003

     
1.  Krajina se stromy lept 135 × 175 mm 1911, G-52
2.  Karel Boháček mezzotinta 173 × 132 mm 1911, G-483
3.  Autoportrét mezzotinta 78 × 58 mm 1911, G-3
4.  Malíř Josef Vokálek mezzotinta 77 × 56 mm 1911, G-53
5.  Měsíční noc akvatinta 183 × 244 mm 1911, G-4 a, b
6.  Babička s vnoučkem suchá jehla 180 × 149 mm /1911/, G-497
7.  Sochař Vojtěch Sapík mezzotinta 180 × 130 mm 1913, G-498
8.  Ex libris (Z knih Rabasových) dřevoryt 104 × 87 mm 1913–15, G-499
9.  Krajina suchá jehla 95 × 150 mm 1913–14, G-484
10.  Rozsévačka suchá jehla 158 × 120 mm 1914, G-500
11.  Portrét manželů Hlaváčových mezzotinta 238 × 187 mm /1917/, G-501
12.  Rozsévačka (I. stadium) suchá jehla 248 × 168 mm 1918, G-502
13.  Rozsévačka (II. stadium) suchá jehla 243 × 170 mm 1918, G-51
14.  Žně suchá jehla 167 × 185 mm 1918, G-9
15.  Ex libris Václav Rudl litografie 111 × 92 mm 1918, G-503
16.  Ex libris Václav Rudl suchá jehla 110 × 73 mm 1918, G-17
17.  Ex libris BP mezzotinta 140 × 92 mm kolem 1918, G-63
18.  Prapor lept 174 × 127 mm 1918, G-293
19.  Mládí suchá jehla 76 × 57 mm 1918, G-18
20.  Viněta Čs. spolku sběratelů a přátel ex libris barevný linoleoryt 190 × 140 mm 1919, G-507
21.  Polní cesta lept 123 × 172 mm kolem 1920, G-8
22.  Žně I dřevoryt 175 × 135 mm 1920, G-35 a, b
23.  Žně II dřevoryt 160 × 120 mm 1920, G-25
24.  Letní podvečer mezzotinta 198 × 317 mm 1920, G-13
25.  Děvče dřevoryt 132 × 92 mm /1920/, G-504
26.  Vázání snopů dřevoryt 117 × 142 mm 1920, G-24 a, b
27.  Sena suchá jehla 169 × 190 mm 1920, G-11
28.  Svačina suchá jehla 186 × 156 mm 1920, G-21
29.  Slovenská idyla lept 238 × 313 mm 1921, G-26
30.  Děvče v šátku dřevoryt 313 × 228 mm 1921, G-1
31.  Krajina s oráčem suchá jehla 133 × 181 mm 1913, G-505
32.  Ilustrace k pořekadlu „Nikomu tak dobře není“ dřevoryt 216 × 183 mm 1921, G-28
33.  Pomlázka (I. stav) linoryt 120 × 81 mm 1921–22, G-506
34.  Pomlázka (II. stav) linoryt 112 × 70 mm 1921–22, G-519
35.  Řezání vrb dřevoryt 140 × 92 mm 1922, G-56
36.  Žně dřevoryt 184 × 210 mm 1922, G-30 a, b, c
37.  Ex libris, Spolek sběratelů a přátel Ex libris kolorovaný linoryt 205 × 143 mm 1922, G-16 a, b
38.  Madona dřevoryt 71 × 57 mm 1922, G-508
39.  Rozsévačka, z cyklu „Matce“ dřevoryt 380 × 300 mm 1922, G-33
40.  Ve svém království, z cyklu „Matce“ dřevoryt 300 × 380 mm 1922, G-27
41.  Na sklonku dní, z cyklu „Matce“ dřevoryt 380 × 300 mm 1923, G-31 a, b
42.  Dvojí břímě, z cyklu „Matce“ dřevoryt 300 × 377 mm 1923, G-32
43.  Božena Němcová, z cyklu „České hlavy“ dřevoryt 380 × 300 mm 1923, G-45 a, b
44.  Bedřich Smetana, z cyklu „České hlavy“ dřevoryt 380 × 300 mm 1923, G-42 a, b
45.  T. G. Masaryk, z cyklu „České hlavy“ dřevoryt 380 × 300 mm 1923, G-43
46.  Bedřich Smetana, z cyklu „České hlavy“ dřevoryt 108 × 85 mm 1923, G-29
47.  Šastný Nový rok 1824–1924 dřevoryt 97 × 70 mm 1923, G-40
48.  Veselé Vánoce dřevoryt 92 × 139 mm 1924, G-509
49.  Cikánka dřevoryt 139 × 200 mm 1925, G-57
50.  Zahradník linoleoryt 165 × 135 mm 1927, G-39
51.  Babička dřevoryt 195 × 130 mm 1929, G-62
52.  Nürburgring 15. 7. 1928 litografie 100 × 189 mm 1928, G-511
53.  Ateliér litografie 210 × 263 mm 1929, G-19 a, b
54.  Ex libris Dr. K. Kučery dřevoryt 81 × 61 mm 1929, G-510
55.  Nový občánek litografie 180 × 84 mm 1930, G-7 a, b
56.  Jitka litografie 177 × 112 mm 1931, G-36
57.  Pokoj lidem dobré vůle litografie 120 × 192 mm 1932, G-61
58.  Republice mír! litografie, dvojlist 185 × 123 mm 1933, G-2
59.  Vlastní karikatura litografie 112 × 195 mm 1935, G-512
60.  Topoly na hrádku litografie 183 × 130 mm 1936, G-520
61.  Turgeněvův motiv suchá jehla 160 × 248 mm 1941, G-14 a, b
62.  Západočeská krajina mezzotinta 143 × 200 mm 1941, G-12 a, b
63.  Polní cesta s ovocnými stromy suchá jehla 158 × 248 mm 1941, G-513
64.  Jesličky suchá jehla 159 × 248 mm 1941, G-514
65.  Dvojí břímě I suchá jehla 178 × 243 mm 1941, G-47
66.  Dvojí břímě II suchá jehla 176 × 247 mm 1941, G-37 a, b
67.  Ves v zimě suchá jehla 73 × 78 mm 1942, G-15
68.  Návrat suchá jehla 88 × 127 mm 1943, G-10 a, b
69.  Podvečer mezzotinta 90 × 138 mm 1943, G-518
70.  Ořechy v krajině suchá jehla 175 × 247 mm 1944, G-22 a, b
71.  Dva ořechy suchá jehla 51 × 74 mm 1944, G-59
72.  Hrušně na starém sadě litografie 178 × 222 mm 1944, G-46
73.  Napuštěná luka litografie 126 × 225 mm 1944, G-48
74.  Krajina mé duše litografie 125 × 222 mm 1944, G-20
75.  Za humny litografie 140 × 255 mm 1944, G-50
76.  Alegorie Vlasti suchá jehla 158 × 118 mm 1944, G-5
77.  Alegorie Vlasti litografie 200 × 136 mm 1944, G-38
78.  Zahrady litografie 310 × 470 mm 1945, G-6
79.  Velikonoční krajina suchá jehla 65 × 100 mm 1945, G-58
80.  Vlastní podobizna litografie 355 × 500 mm 1945, G-44
81.  Rozsévačka suchá jehla 143 × 58 mm 1946, G-23
82.  Vůz v poli suchá jehla 56 × 141 mm 1946, G-515
83.  Bratři Čapkové světlotisk 270 × 190 mm 1947, G-299
84.  Ženský akt suchá jehla 140 × 76 mm 1947, G-485
85.  Píseň žní dřevoryt 115 × 212 mm 1947, G-49
86.  Strom v poli suchá jehla 110 × 180 mm 1945–50, G-60
87.  František Kropáč: Bláznivý měsíc dřevoryt 170 × 117 mm 1927, G-516
88.  Jana Knob, Smršť, obálka knihy linoryt 192 × 140 mm 1927, G-41
89.  Jana Knob, Smršť, ilustrace I dřevořez 127 × 92 mm 1927, G-54
90.  Jana Knob, Smršť, ilustrace II dřevořez 126 × 93 mm 1927, G-55
91.  Selma Lagerlöfová: Löwensköldův prsten linoryt 170 × 117 mm 1927, G-517