RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK4139
Ex libris
ze sbírky Antonína Lhoty
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síně RG
18. dubna–1. června 2003
vernisáž 18. dubna 2003 v 16.00 h


Viktor Václav Vávra, 40. G-129, Ex libris Antonín Lhota, barevný dřevořez, 125 × 85 mm


Jan Konůpek, 12. G-139, Ex libris Antonín Lhota, suchá jehla, 95 × 78 mm, 1923


Jan Konůpek, 13. G-142, Ex bibliotheca Antonín Lhota, suchá jehla, 115 × 85 mm


František Bílek, 3. G-321, Z knih Ant. Lhoty, dřevoryt, 145 × 90 mm


Alois Moravec, 27. G-103, Ex libris Antonín Lhota, suchá jehla, 127 × 121 mm


Alois Moravec, 26. G-98, Ex libris Antonín Lhota, dřevoryt, 99 × 60 mm


Vladimír Silovský, 32. G-136, Ex libris Antonín Lhota, lept, 90 × 71 mm


Eduard Milén, 25. G-114, Ex libris Antonín Lhota, litografie, 74 × 59 mm


Karel Vik, 43. G-113, Ex libris Antonín Lhota, dřevoryt, 140 × 110 mm
     Antonín Lhota – narozený 5. 6. 1884 v Rakovníku pocházel z uměleckého rodu Lhotů. Jeho dědeček Antonín patřil k nejvýznamnějším malířům v Čechách kolem poloviny 19. století. Jeho otec Augustin učil kreslení na rakovnické reálce. A konečně jeho mladší bratr, v Rakovníku neblaze proslulý, Josef byl malířem také.
     Antonín si zvolil životní povolání bankovního úředníka. V kariéře to dotáhl na místo jednoho z ředitelů Živnobanky v Praze. O věci kulturní však měl silný zájem. A přesto, že bydlel v Praze, stále se zajímal o dění na Rakovnicku. Přispíval do Rakovnických novin, jejichž vznik inicioval, redigoval velký sborník k stému výročí rakovnické reálky, podílel se na výstavě k výročí Zikmunda Wintra, sestavil Kulturní místopis rakovnického kraje, inicioval vznik Rakovnických salonů. Tím výčet jeho aktivit nekončí.
     Mimo jiné se zabýval sbíráním bibliofilií a ex libris. Zatímco první sbírka je již nenávratně rozptýlena, část sbírky ex libris se díky tomu, že ji věnoval na počátku padesátých let Rakovnické galerii, zachovala. Je to jedna z mála stop, kterou tento nadšený regionální pracovník v Rakovníku zanechal. Je jen škoda, že naši předchůdci nedokázali jeho jedinečné znalosti a schopnosti využít v době, kdy se do Rakovníka před svojí smrtí 14. 6. 1956 vrátil na odpočinek.
     Sbírka ex libris, drobných grafických listů původně sloužících k identifikaci vlastníka knihy (nalepovaly se na desky) ve dvacátém století už záměrně vytvářených jen pro sběratele, má několik sjednocujících rysů. Všechny jsou věnovány Antonínu Lhotovi, nebo jeho rodinným příslušníkům, v naprosté většině je vytvořili jeho vrstevníci a většinou vznikly v letech 1922–1923. Mezi autory převládají Češi, ale najdeme zde i grafiky Německé či Rakouské.

Josef Baruch 1894–?, grafik, žák pražské UMPRUM, žil na slovensku a na Moravě
     1. G-99 a, b, Ex libris A. Lhota, dřevoryt, 68 × 95
Franz von Bayros, německý malíř z Mnichova
     2. G-124, Ex libris Antonín Lhota, litografie, 110 × 128
František Bílek 1872–1941, sochař, grafik atd., žák pražské AVU a akademie Colarosi v Paříži, žil v Praze a v Chýnově.
     3. G-321, Ex libris Antonín Lhota, dřevoryt, 145 × 90
Cyril Bouda 1901–1984, grafik, pedagog, žák pražské UMPRUM a AVU, působil v Praze
     4. G-121, Ex libris – Milenky a Mirečka, zinkografie, 105 × 80
Vladislav Burda, grafik, tiskař v Brně
     5. G-128, Ex libris Ant. Lhota, dřevoryt, 90 × 70
Antonín Burka 1886–?, grafik, kabaretiér, studoval architekturu na ČVUT, žil v Praze
     6. G-100, Ex libris Antonín Lhota, dřevoryt, 94 × 79
     7. G-144, Ex libris Antonín Lhota, dřevoryt, 109 × 81
Láa Ehrlich 1886–?, malíř, grafik, studoval malbu u F. Engelmüllera, působil v Praze
     8. G-123, Tato kniha byla ukradena z knih. A. Lhoty, zinkografie, 92 × 60
Vítězslav Fleissig 1893–?, grafik, samouk, působil v Praze
     9. G-127, Ex libris Ant. Lhota, lept, 153 × 115, 1922
     10. G-134, Ex libris Antonín Lhota, lept, 125 × 85
Otakar Hájek 1887–?, malíř, grafik, žák UMPRUM v Praze, působil v Praze
     11. G-125, Ex libris Antonín Lhota, dřevoryt, 107 × 83
Jan Konůpek 1883–1950, grafik, studoval architekturu na ČVUT a AVU v Praze, působil v Praze a Plzni
     12. G-139, Ex libris Ant. Lhota, suchá jehla, 95 × 78, 1923
     13. G-142, Ex bibliotheca Anton. Lhota, suchá jehla, 115 × 85
Stanislav Kulhánek 1887–1970, profesor kreslení, žák UMPRUM v Praze, žil na Kladně
     14. G-137, Ex libris Antonín Lhota, lept, 64 × 50
     15. G-138, Ex libris Antonín Lhota, mědiryt, 140 × 85
A. Kunst německý grafik žil v Mnichově
     16. G-106, Ex libris Ant. Lhota, akvatinta + lept, 110 × 73
     17. G-107, Ex libris Antonín Lhota, akvatinta + lept, 95 × 77
     18. G-126, Ex libris Antonín Lhota, barevný linoryt, 135 × 85
Josef Lhota 1895–1982, malíř, žák pražské UMPRUM a AVU, působil v Praze a Rakovníku
     19. G-117, Ex libris Antonín Lhota, litografie, 117 × 70 + barevná varianta
     20. G-119, Ex libris Antonín Lhota, litografie, 80 × 100
     21. G-135, Ex libris Antonín Lhota, litografie, 100 × 91
     22. G-323, Ex libris Ant. Lhota, dřevoryt, 100 × 70, 1921
Anna Macková 1887–1969, grafička, žákyně pražské UMPRUM, žila v Sudeňanech u Jičína
     23. G-104, Ex libris Ant. Lhota, barevný dřevoryt, 155 × 99
     24. G-105, Ex libris našich dětí, barevný dřevoryt, 149 × 99
Eduard Milén 1891–1976 (vlastním jménem Müller), malíř, grafik, studoval UMPRUM a AVU v Praze, působil v Brně
     25. G-114, Ex libris Antonín Lhota, litografie, 74 × 59
Alois Moravec 1899–1987, malíř a grafik, žák pražské UMPRUM a AVU, žil v Praze a jižních Čechách
     26. G-98, Ex libris Antonín Lhota, dřevoryt, 99 × 60
     27. G-103, Ex libris Antonín Lhota, suchá jehla, 127 × 121
Karel Němec 1879–?, malíř a grafik, žák A. Kalvody, působil v Novém Městě na Moravě
     28. G-132, Ex libris Antonín Lhota, linořez, 99 × 69 + barevná varianta
Václav Rytíř 1889–1943, malíř a grafik, žák školy L. Vacátka, znalec a publicista v oboru Ex libris, působil v Praze
     29. G-108, Ex libris Antonín Lhota, lept, 77 × 94
     30. G-109, Ex libris Antonín Lhota, lept, 137 × 108
O. Schick
     31. G-116, Ex libris Antonín Lhota, dřevoryt, 69 × 83 + barevná varianta
Vladimír Silovský 1891–1974, grafik, žák uměleckoprůmyslové v Záhřebu a AVU v Praze, působil v Praze
     32. G-136, Ex libris Antonín Lhota, lept, 90 × 71
Hugo Steiner 1880–1945, (Steiner-Prag), grafik, žák AVU v Praze a Mnichově, žil v Německu, Švédsku a USA
     33. G-110, Ex libris Antonín Lhota, barevná litografie, 103 × 60
Josef Vaic 1884–?, grafik, studoval v Holandsku, působil v Praze
     34. G-111, Ex libris Ant. Lhota, akvatinta, 75 × 125
     35. G-112, Ex libris Antonín Lhota, akvatinta, 107 × 70
     36. G-118, Ex libris Antonín Lhota, vernismou, 126 × 75
     37. G-130, Ex libris Antonín Lhota, akvatinta, 80 × 117
Bohumil Valihrach 1884–?, tiskař a grafik, žák K. Wellnera, žil v Olomouci
     38. G-141, Ex libris Antonín Lhota, barevný dřevoryt, 85 × 85
Viktor Václav Vávra 1869–1929, tiskař, grafik samouk v Praze
     39. G-120, Ex libris Antonín Lhota, lept + akvatinta, 95 × 70
     40. G-129, Ex libris Antonín Lhota, barevný dřevořez, 125 × 85
     41. G-131, Ex libris Antonín Lhota, litografie, 136 × 105
     42. G-133, Ex libris Antonín Lhota, akvatinta, 125 × 80
Karel Vik 1883–1964, grafik, studoval pražskou AVU, působil v Turnově
     43. G-113, Ex libris Antonín Lhota, dřevoryt, 140 × 110
Jaroslav Vodrážka 1894–?, profesor kreslení, žák UMPRUM v Praze, žil na Kladně
     44. G-140, Ex libris Antonín Lhota, dřevoryt, 99 × 46
Karel Votlučka 1896–?, malíř, grafik, žák pražské AVU, působil v Praze a Plzni
     45. G-122, Ex libris Antonín Lhota, lept, 103 × 79
     46. G-322, Ex libris Antonín Lhota, lept, 95 × 65
K. Wasch, malíř z Braunau in Österreich
     47. G-309, Ex libris Ant. Lhota, lept, 90 × 100
Karel Wellner 1875–1926, profesor kreslení, žák techniky a UMPRUM v Praze, žil v Olomouci
     48. G-115, Ex libris Antonín Lhota, zinkografie, 77 × 107 + barevná varianta