RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK5717
Členská výstava
Středočeského sdružení výtvarníků
Středočeské sdružení výtvarníků
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síně RG
5. června–20. července 2003
vernisáž 5. června 2003 v 16.00 h

     Výstava se koná za podpory Středočeského kraje.


Dagmar Renertová, Osudová, tapiserie, 125 × 86


Jaroslav Rezler, Pohyb, železo, výška 110, 1988


Svatoš Ladislav, Skautské pohlednice


Jaroslav Petrželka, Město II, kombinovaná technika, 100 × 70, 2002


Jiří Boháč, Divadlo Nový Jičín – světelná plastika


Vladimír Cidlinský, Meditace na dílo Carla Orffa Carmina Burana, kombinovaná technika, papír, 64 × 44, 2003


Otakar Čemus, Zpěvačky, olej, 100 × 85


Jan Dvořák, U nás doma, olej, plátno, 70 × 102, 1999


Zdenka Fiedlerová, Zvuky, olej, plátno, 115 × 90, 1995


Stanislav Kovář, Šumava, kresba, pastelky, 20 × 20, 2003


Petr Kmošek, Vysoko v horách – silnice k S., olej, plátno, 65 × 95, 2000


František Králík, Velkopáteční krajina, olej, plátno, 102 × 87, 2002


Jana Lamserová, Past, kombinovaná technika, papír, 42 × 30, 2003


Soňa Lebedová, Brána, olej, plátno, 60 × 70, 2002


Zdeněk Manina, Dva na jednoho, kamenina, výška 146, 2002


Jaromír Másler, Barevný den II, akryl, plátno, 60 × 60, 2002


Petr Pavliňák, Krajina I, olej, papír, 28 × 38, 2002


Václav Molenda, Skříňka


Jana Přibylová, Dušička kamene, šamot, 1996


Stanislav Pokorný, Ex libris – Bianca Sissak, kombinovaná technika, papír, 60 × 50, 2000


Marie Pokorná, Návrh interiérů budovy Dětské stomatologie v Kolíně (fotodokumentace)


Andrej Németh, Patent, email, 50 × 40, 2002


Josef Pospíšil, Pěvecký sbor, bronz, výška 49 × 27, 2000


Hana Richterová, Modře oděná věž, polychromované dřevo, výška 48, 1998


Lubomír Štícha, Surrealistický svět na konci milénia, olej, plátno, lazurováno a povrchově upraveno, 75,5 × 120,5, 2000–2001


Pavel Rajdl, Pojď, kamenina, 100 × 60, 2003


Ellen Zemanová, Narcisy I., olej, plátno, 38 × 56, 2000


Karel Souček, Krajina Českého krasu, olej, plátno, 90 × 130, 1999


Jan Veselý, Soumrak, monotyp, olej, 45 × 60, 2001


František Tomík, Strážce písma, kombinovaná technika, 2002


Tomáš Vosolsobě, 1 – 2000, akryl na pavatexu, pomalovaný rám, 103 × 83,5


Josef Meduna, Objevování , olej, plátno, 51 × 45, 2001


Marie Trnková, Mezičas, olej na sololitu, 65 × 50, 2002


Jiří M. Trnka, Bazilišek, olej, sololit, 45 × 40, 2002


Anna Vančátová, Přehled, olej, plátno, 120 × 100, 2003


Václav Zoubek, Metopa XXVI, olej, plátno, 65 × 80, 2003
     Rakovník, královské historické město, jako jedno z nejstarších českých měst, představuje symbol našich dávných dějin a také kulturní tradice novodobé, jako místo prezentací výtvarného umění.
     Je mi velkou ctí, že mohu blahopřát všem zúčastněným ke společné výstavě výtvarných umělců Středočeského kraje, uspořádané Středočeským sdružením výtvarných umělců UVU a Rabasovou galerií v Rakovníku. Od posledního společného vystoupení sdružení uběhlo poměrně málo času a tento fakt svědčí minimálně o potřebnosti takovéto konfrontace všech oborů výtvarného umění jednoho regionu. Je dokladem užitečnosti podobných setkání nabízejících možnost vzájemného poznání mezi umělci. Jestliže je u těchto setkání nezanedbatelný jejich aspekt veřejný, připomínám, že vystavená díla jsou téměř bez výhrad vzorkem profesionálního výtvarného potenciálu Středočeského kraje. Pro diváky je tedy výstava možností nahlédnout do širokého spektra aktuální výtvarné produkce regionu.
     Přeji vystavujícím i organizátorům, aby se tomuto setkání dostalo všeho oč usilují. Dílům samotným pak aby byla schopna komunikace, zprostředkování dojmů a prožitků, které jejich vznik provázely, nebo u jejich vzniku stály.
Jaroslav Rezler,
předseda Sdružení středočeských výtvarníků UVU
červen 2003

Akad. soch. Jiří Boháč
datum a místo narození: 6. dubna 1942 Praha
obor výtvarné činnosti: sklářský výtvarník
vzdělání: VŠVU – sklo v architektuře, Bratislava
adresa: Sadová 1583, 251 01 Říčany
telefon: 323 604, 737 602 445
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
     Říčany
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Trojice hutně provedených váz
     Čas, tavený skleněný obraz
     
Mgr. Vladimír Cidlinský
datum a místo narození: 12. srpna 1934 Benešov
vzdělání: PF UK Praha, obor Vv-M
adresa: Na Karlově 79, 256 01 Benešov
telefon: 317 721 592, 317 722 801
telefon/fax: 317 721 522
samostatné výstavy v roce 2003:
     Vlašim, Muzeum Podblanicka
     účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Meditace na dílo Carla Orffa Carmina Burana, kombinovaná technika, papír, 64 × 44, 2003
     Meditace na dílo Richarda Wagnera Zlato Rýna, kombinovaná technika, papír, 64 × 44, 2003
     
Akad. mal. Otakar Čemus
datum a místo narození: 25. února 1928 Praha
obor výtvarné činnosti: malba, grafika
vzdělání: AVU Praha
samostatné výstavy v roce 2003:
     Praha, klub Siesta
     Poděbrady, Galerie L. Kuby
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Praha, JUV
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Zpěvačky, olej, 100 × 85
     Karneval, olej, 100 × 85
     
Mgr. Jan Dvořák
datum a místo narození: 18. prosince 1942 Tábor
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: PF UK Praha, středoškolský profesor, výtvarná výchova, dějiny umění
adresa: K Tužince 1735, 256 01 Benešov u Prahy
telefon: 317 723 716, 603 175 547
samostatné výstavy v roce 2003:
     Kolín, galerie „G“, únor
     Uherské Hradiště, březen–duben
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     U nás doma, olej, plátno, 70 × 102, 1999
     Vjezd do vesnice, olej, plátno, 50 × 70, 2001
     Vesnička v Posázaví, olej, plátno, 50 × 70, 2002
     
Akad. mal. Zdenka Fiedlerová
datum a místo narození: 19. ledna 1947 Kozičín
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: AVU Praha
adresa: A. Jiráska 244, 261 01, Příbram
telefon: 318 627 689
samostatné výstavy v roce 2003:
     Březnice, zámek, 1. 5.–15. 6.
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Zvuky, olej, plátno, 115 × 90, 1995
     V galerii, olej, plátno, 115 × 90, 1998
     Stopy, tuš, papír, 60 × 58, 2002
     
PhDr. Petr Kmošek CSc.
datum a místo narození: 7. prosince 1946 Krnov
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: FF UK Praha, SOŠV Praha
adresa: Závodu míru 1822, 530 02 Pardubice
telefon: 728 530 723, 466 501 313
e-mail: petrkmošek@quick.cz
samostatné výstavy v roce 2003:
     Častolovice, zámek
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     UVU Hradec Králové, Litomyšl, Jaroměř
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
     realizace v roce 2003: Střelecké spolky a malované terče (publikace)
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Vysoko v horách – silnice k S. , olej, plátno, 65 × 95, 2000
     Procitání v horách, olej, plátno, 65 × 95, 2000
     Zasněžený kraj, olej, plátno, 85 × 70, 2002
     
Akad. mal. Stanislav Kovář
datum a místo narození: 6. prosince 1931 Lčovice na Šumavě
obor výtvarné činnosti: malba, sklo, textil
vzdělání: VŠUP Praha – atelier malby prof. Aloise Fišárka
adresa: Pezinská 850, 293 01 Mladá Boleslav
telefon: 326 325 442
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
realizace v roce 2003:
     panó pro Národní muzeum „Pocta K. J. Erbenovi“
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Jedle, olej, plátno, 60 × 50, 2003
     Šumava, kresba, pastelky, 20 × 20, 2003
     Zápas, kresba, pastelky, 20 × 20, 2002
     
František Králík
datum a místo narození: 23. června 1936 Brno
obor výtvarné činnosti: malba
adresa: Jungmannova 102, 273 51 Unhošť
telefon: 312 698 175
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Velkopáteční krajina, olej, plátno, 102 × 87, 2002
     Údolí, olej, plátno, 88 × 70, 2000
     
Mgr. Jana Lamserová
datum a místo narození: 23. září 1938 Mladá Boleslav
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: Vysoká škola pedagogická v Praze – obor výtvarná výchova
adresa: Křižíkova 56, 189 00 Praha 8-Karlín
telefon: 603 332 949
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Spirála, kombinovaná technika, papír, 30 × 30, 2003
     Past, kombinovaná technika, papír, 42 × 30, 2003
     Záblesk, kombinovaná technika, papír, 30 × 42, 2003
     
Soňa Lebedová
datum a místo narození: 28. května 1959 Příbram
obor výtvarné činnosti: malba, grafika
vzdělání: SPgŠ
www: art.pb.cz
samostatné výstavy v roce 2003:
     Liberec, galerie Studna, září
     Hradec Králové, galerie Barbara (s keramičkou Darjou Čejkovou), říjen
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Jaro v zahradě, olej, plátno, 60 × 70, 2002
     Proměny času, olej, plátno, 60 × 70, 2002
     Brána, olej, plátno, 60 × 70, 2002
     
Akad. soch. Zdeněk Manina
datum a místo narození: 11. září 1961 Kladno
obor výtvarné činnosti: keramika, sochařství, malba
vzdělání: VŠUP Praha, atelier keramiky a plastiky
adresa: Vodárenská 2376, 272 01 Kladno
telefon: 312 682 212, 312 245 502
e-mail: zdenek.manina@post.cz
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
realizace v roce 2003:
     Výtvarné řešení prostranství na pěší zóně na Kladně (fontána, pítko, lavičky, květináče)
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Dva na jednoho, kamenina, výška 146, 2002
     Sloup, kamenina, výška 161, 2002
     Malý kmit, akryl, plátno, 145 × 115, 2001
     
Jaromír Másler
datum a místo narození: 25. září 1958 Zlín
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: nástrojař, v malbě autodidakt
adresa: Čenkov 160, 262 24 Příbram
telefon: 318 692 586
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Barevný den II, akryl, plátno, 60 × 60, 2002
     Nohy, akryl, plátno, 60 × 60, 2002
     Plavky s černými puntíky, akryl, plátno, 60 × 60, 2002
     
Akad. mal. Josef Meduna
datum a místo narození: 1931 Nerozhovice
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: VŠ UMPRUM Praha, prof. Kaplický
adresa: Na magistrále 736, 280 02 Kolín II
telefon/fax: 321 724 260
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Objevování I (z cyklu), olej, plátno, 51 × 45, 2001
     Objevování II (z cyklu), olej, plátno, 51 × 45, 2001
     Bez názvu, olej, sololit, 55 × 60, 2003
     
Václav Molenda
datum a místo narození: 1943 Praha
obor výtvarné činnosti: dřevěné objekty
vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola
adresa: Husova 141, Kutná Hora
telefon: 327 513 779
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Skříňka
     Fotodokumentace restaurátorských prací
     
Andrej Németh
datum a místo narození: 25. října 1942
obor výtvarné činnosti: email, keramika
vzdělání: Institut vynálezů a objevů, speciální průmyslové právo
adresa: Kutná Hora
telefon: 607 102 469
e-mail: endrenemeth@tiscali.cz nebo andrej.nemeth.endre@iol.cz
www: web.telecom.cz/andrej.nemeth.endre
samostatné výstavy v roce 2003:
     Komárno, Slovensko, galerie Csemadok
     Kecskemét, Maďarsko, 3. 8.
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Patent, email, 50 × 40, 2002
     Rybář, email, 40 × 40, 2002
     Duševno, keramika, 50 × 70, 2000
     
PhDr. Petr Pavliňák
datum a místo narození: 1946 Strážnice
obor výtvarné činnosti: malba, fotografie, teorie umění
vzdělání: FF UP Olomouc – teorie kultury, FF UK Praha – dějiny umění
adresa: Charkovská 1244, 708 00 Ostrava-Poruba
telefon: 602 532 894
e-mail: chagall@chagall.cz
www: www.chagall.cz
samostatné výstavy v roce 2003:
     Ostrava, Galerie na chodbě, fotografie, obrazy
     Kolín, Regionální muzeum, fotografie, obrazy
     Ostrava, Galerie Chagall.Librex, obrazy
     Ostrava, Galerie České fotografie, fotografie
     Karviná, Regionální knihovna, fotografie
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Ostrava, Skupina Chagall, obrazy
     Bojnice, Slovensko, Skupina Chagall, obrazy
     Ústí nad Orlicí, Skupina Chagall, obrazy
     Rakovník, Rabasova galerie, členská výstava SSV, obrazy
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Krajina I, olej, papír, 28 × 38, 2002
     Krajina II, olej, papír, 50 × 60, 2003
     Krajina III, olej, papír, 50 × 60, 2003
     
Ing. Jaroslav Petrželka
datum a místo narození: 1938 Kladno
obor výtvarné činnosti: malba, grafika
vzdělání: FLI ČVUT (Vysoká škola zemědělská) Praha
adresa: Vysočanská 242, 190 00 Praha 9-Prosek
telefon: 286 891 689
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Kadeřnictví, kombinovaná technika, 125 × 95, 2000
     Město I, kombinovaná technika, 55 × 85, 2003
     Město II, kombinovaná technika, 100 × 70, 2002
     
Marie Pokorná
datum a místo narození: 3. dubna 1947 Kolín
obor výtvarné činnosti: návrhy interiérů
vzdělání: výstavnictví a konzervátorství při NM v Praze 1969–1974
adresa: Karlovo nám. 46, Kolín
telefon: 321 723 896, 604 877 276
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
     realizace v roce 2003: Návrhy interiérů historického domu v Kolíně
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Návrh interiérů budovy Dětské stomatologie v Kolíně (fotodokumentace)
     
Stanislav Pokorný
datum a místo narození: 1. března 1936 Zlonice u Slaného
obor výtvarné činnosti: ilustrace, ex libris a tvorba loutek
vzdělání: ŠUŘ (prof. Zemina) Brno
adresa: Karlovo nám. 46, Kolín
telefon: 321 723 896, 604 877 276
samostatné výstavy v roce 2003:
     Kolín
     Albegna, Italie, ex libris
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Krysař z města Hameln, ilustrace, kombinovaná technika, papír, 50 × 70, 2001
     Ex libris – Bianca Sissak, kombinovaná technika, papír, 60 × 50, 2000
     Návrh znaku obce Vinaře, kombinovaná technika, papír, 50 × 70, 2002
     
akad. soch. Josef Pospíšil
datum a místo narození: 1955 Kutná Hora
obor výtvarné činnosti: sochařství a restaurátorství
vzdělání: AVU Praha
adresa: Čs. letců 169, 284 00 Kutná Hora
telefon: 327 562 404, 606 143 997
samostatné výstavy v roce 2003:
     Seeberg, hrad
     Praha 6, galerie P+P Kobylka
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Pěvecký sbor, bronz, výška 49 × 27, 2000
     Rozhovor, patinovaná sádra, 42 × 35, 2002
     Kutná Hora, klášter voršilek – restaurování sousoší sv. Josefa, 2002
     
Jana Přibylová
datum a místo narození: 6. července 1939 Kladno
obor výtvarné činnosti: keramika
vzdělání: SPŠK Bechyně
adresa: Jungmannova 102, 273 51 Unhošť
telefon: 312 698 175
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Dušička kamene, šamot, 1996
     Jardiniéra, šamot, 1997
     
Mgr. Pavel Rajdl
datum a místo narození: 21. října 1942 Pelhřimov
obor výtvarné činnosti: keramika
vzdělání: PF UK Praha – výtvarný obor (prof. L. Leitgeb, C. Bouda, M. Salcman)
adresa: Husova 113, 280 00 Kolín
telefon: 321 710 312, 321 721 802
samostatné výstavy v roce 2003:
     Uherské Hradiště
     Staré Hrady, zámek
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Pojď, kamenina, 100 × 60, 2003
     
Hana Richterová
datum a místo narození: 30. července 1965 Kutná Hora
obor výtvarné činnosti: umělecko průmyslový
vzdělání: SPŠ Kutná Hora
adresa: Družstevní 273, 284 01 Kutná Hora
telefon: 327 563 222
e-mail: oknokn@mybox.cz
samostatné výstavy v roce 2003: Svojanov
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
realizace v roce 2003:
     Vývěsní štít restaurace, Kutná Hora
     Realizace plastiky Spirála v mateřské školce Gross Sighards, Rakousko
     Plastika, Vídeň, park
     Reliéf Zvon, Animované studio Aurela Klimta
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Modře oděná věž, polychromované dřevo, výška 48, 1998
     Za křídlem, polychromované dřevo, výška 110, 2003
     Posed, polychromované dřevo, výška 110, 2003
     
Dagmar Renertová
datum a místo narození: 24. prosince 1930 Praha
obor výtvarné činnosti: textil
vzdělání: Škola užitých umění Praha (arch. Svoboda)
adresa: Sádecká 729, 252 30 Řevnice
telefon: 257 720 945
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Rusalka, tapiserie, 75 × 116
     Osudová, tapiserie, 125 × 86
     
Karel Souček
datum a místo narození: 11. dubna 1938 Beroun
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: SOŠV Praha
adresa: Za vodou 441, Beroun 3
telefon: 311 611 973
samostatné výstavy v roce 2003:
     Beroun, Městská galerie, říjen
     Hachenburg, Německo, „Krajina ve Westerwaldu“, říjen–listopad
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Krajina Českého krasu, olej, plátno, 90 × 130, 1999
     Tobolecký rybník, olej, plátno, 60,5 × 80, 1999
     Přístav v Neuharlingersiel, olej, plátno, 58 × 83, 2000
     
Jaroslav Rezler
datum a místo narození: 10. června 1939 Malešov u Kutné Hory
obor výtvarné činnosti: kov a šperk, restaurátorství
vzdělání: Umělecké zpracování a cizelování kovů – Hradec Králové – prof. Artur Bartošek, Muzejní konzervace a restaurování kovů – MM Brno
adresa: Žižkova brána 13, 284 01 Kutná Hora
telefon: 327 513 012
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Kovaná plastika – Pohyb, železo, výška 110, 1988
     Dokumentace – Restaurování kovového secesního portálu vstupních dveří domu čp. 434, Kutná Hora, 1993
     Dokumentace – Restaurování mříží kostela „Nejsvětějšího srdce páně“, Kutná Hora, 2002
     
Petr Lubomír Štícha
datum a místo narození: 20. ledna 1960 Kolín
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: soukromé
adresa: Plynárenská 638, 280 02 Kolín 4
telefon: 321 728 059, zaměstnání: 321 612 136
e-mail: sticha@cesbrod.cz
www: www.ajv.cz
samostatné výstavy v roce 2003:
     Kolín, galerie Regionálního muzea, prosinec
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
     Brušperk, galerie výtvarného centra Chagall
     Bojnice, Slovenská republika, galerie „Velvet“
     Ústí nad Orlicí, galerie „Koráb“
     Cheb, galerie
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Surrealistický svět na konci milénia, olej, plátno, lazurováno a povrchově upraveno, 75,5 × 120,5, 2000–2001
     B. N. 5., olej, plátno, lazurováno s lakovými vrstvami, 90,5 × 120,5, 2003
     
František Tomík
datum a místo narození: 30. června 1955 Příbram
obor výtvarné činnosti: užitá grafika, grafika, malba, plastika
vzdělání: SOŠV Praha
adresa: Lipenecká 74, 156 00 Praha-Zbraslav
telefon/fax: 257 920 889
e-mail: tomikfrantisek@seznam.cz
samostatné výstavy v roce 2003:
     Kladno, Galerie 55
     Příbram, Galerie Františka Drtikola
     Praha, Galerie 9
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Praha, Grafika roku 2002
     Břeclav, Grafix 2003
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
     Španělsko, Art-e-mail – Third International Exhibition
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Strážce času, kombinovaná technika, 2002
     Kiss (Black&White), kombinovaná technika, 2003
     Strážce písma, kombinovaná technika, 2002
     
Jiří M. Trnka
datum a místo narození: 14. listopadu 1946 Praha
obor výtvarné činnosti: malba, plastika
vzdělání: SOŠV Praha
adresa: Příkrá 677, 252 30 Řevnice
telefon: 257 720 500, 603 425 611
e-mail: j.m.trnka@volny.cz
www: www.volny.cz/j.m.trnka
samostatné výstavy v roce 2003:
     Praha 3, Atrium, listopad
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Usměvavý, olej, sololit, 65 × 50, 1999
     Bazilišek, olej, sololit, 45 × 40, 2002
     Houpák, plastika, dřevo, kov, výška 66, 2003
     
Svatoš Ladislav
datum a místo narození: 1929 Chrustenice
obor výtvarné činnosti: knižní grafika
vzdělání: Státní grafická škola v Praze
adresa: Hluboká cesta 249, 267 Loděnice
telefon: 311 627 227
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Praha, Klub výtvarníků u františkánů
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Šestá sbírka básní Česká odysea – ilustrace, grafická úprava Skautské pohlednice
     
Mgr. Anna Vančátová
datum a místo narození: 10. února 1949
obor výtvarné činnosti: malba, kresba, grafika
vzdělání: FF UK Praha (1968–74) u doc. Zdeňka Sýkory
adresa: Na čihadlech 1246, 263 01 Dobříš
telefon: 318 522 522
e-mail: vancatj@prague-golem.cz
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Přehled, olej, plátno, 120 × 100, 2003
     
Jan Veselý
datum a místo narození: 26. ledna 1934
obor výtvarné činnosti: malba, grafika, ilustrace
vzdělání: středoškolské
adresa: Na Bezděkově 2002, 256 01 Benešov
telefon: 317 723 239
samostatné výstavy v roce 2003:
     Vlašim, zámek
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
realizace v roce 2003:
     Vlašim, informační centrum, grafické ztvárnění propagační akce Posázaví
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Soumrak, monotyp, olej, 45 × 60, 2001
     Večerní kytice, monotyp, olej, 45 × 60, 2002
     
Marie Trnková
datum a místo narození: 12. října 1946
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: SOŠV Praha
adresa: Příkrá 677, 252 30 Řevnice
telefon: 257 720 500
e-mail: m.trnkova@volny.cz
www: www.volny.cz/marie-trnkova
samostatné výstavy v roce 2003:
     Praha 3, Atrium, listopad
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Mezičas, olej na sololitu, 65 × 50, 2002
     Klára, olej na sololitu, 65 × 50, 2002
     
Ellen Zemanová
datum a místo narození: 1947 Praha
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: obchodní s maturitou
adresa: V zahrádkách 224, 252 44 Psáry
telefon: 241 940 727, 721 783 360
e-mail: zellen@seznam.cz
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Narcisy I., olej, plátno, 38 × 56, 2000
     Tulipány, olej, plátno, 46 × 55, 2000
     Nové ráno, olej, plátno, 48 × 47, 2000
     
Akad. mal. Václav Zoubek
datum a místo narození: 25. září 1953 Verušičky
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: AVU Praha, prof. Smetana
adresa: U koupaliště 2450, 269 01 Rakovník
telefon/fax: 313 512 488
samostatné výstavy v roce 2003:
     Chrudim, Chrudimská beseda, divadlo
     Mariánská Týnice, Muzeum a galerie Severního Plzeňska
     Rakovník, Muzeum T. G. M.
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Český Brod, Podlipanské muzeum, Salon středočeských výtvarníků
     Rakovník, Muzeum T. G. M., Rakovnická šamotka, patronka múz
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
     Litoměřice, Výstaviště Salon
díla přihlášená na členskou výstavu:
     Metopa XXVIII, olej, plátno, 100 × 80, 2003
     
Akad. mal. Tomáš Vosolsobě
datum a místo narození: 7. března 1937 Praha
obor výtvarné činnosti: malba
vzdělání: AVU Praha (1956–62)
adresa: nám. Krále Vladislava 10, 273 24 Velvary
telefon: 315 762 651
e-mail: rita.vosolsobe@worldonline.cz
účast na kolektivních výstavách v roce 2003:
     Rakovník, Rabasova galerie, Členská výstava SSV
díla přihlášená na členskou výstavu:
     12 – 1988, akryl na pavatexu, pomalovaný rám, 76 × 56,5
     7 – 1995, akryl na pavatexu, částečně pomalovaný rám, 75,2 × 55,2
     1 – 2000, akryl na pavatexu, pomalovaný rám, 103 × 83,5