RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2483
55. výročí otevření Rakovnické galerie
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síň na radnici
5. srpna–31. srpna 2003
vernisáž 5. srpna 2003 v 16.00 h
1


2


3


4


6


7


9


11


12


13


14


16


17


18


19


20


21


26


27


28


29


30


31


32


33


35


36


37


38


41


42


43


44


46


47


49


50


51


52


58


59


60


61


62a (nemáme jistotu, že šlo o tyto obrazy)


62b (nemáme jistotu, že šlo o tyto obrazy)


62c (nemáme jistotu, že šlo o tyto obrazy)


63


64


65


66


67


69


70


71


72


73


87


88
Otevření Rakovnické galerie 15. srpna 1948
předcházelo téměř celé desítiletí příprav. S iniciativou k založení galerie vystoupil rakovnický učitel Karel Mejstřík na schůzi Společnosti přátel umění dne 5. 4. 1939, ta jeho návrh přijala a hned začala soustřeovat peníze a nakupovat obrazy. Bohužel dobře známé okolnosti učinily těmto snahám konec.
     Po osvobození roku 1945 se obnovená společnost ke svému záměru vrátila a svedla úporný zápas o uvolněné prostory budoucí galerie s rakovnickou spořitelnou, nebyla už ale tím dynamickým sdružením jako před válkou, o záležitosti galerie se starala jen malá skupinka členů jejíž mluvčím se stal Jindřich Šubert.

     O situaci ve spolku pěkně vypovídají dopisy, které si vyměnili na přelomu let 1946–1947 Šubert s Rabasem.
     
Přepis dopisu V. Rabase
2. 2. 1947 Krušovice
Jindř. Šubrtovi
     Milý a dávný příteli, nehněvejte se na mne, že Vám dosud neodpovídám, věřte mi, už nemohu jen tak letět do funkcí – víte, že jsem se v Praze všech zřekl. ne snad pro duševní nějakou únavu, ale pro moudrost poznání, že člověk smí čas utrácet nebo dělit, dokud jej má nazbyt. Vím, že máte nejlepší úmysly mne šetřit, ale jaká by byla moje zodpovědnost, kdybych nedělal s sebou – a na to času nemám. Já v týdnu 3–4 dny propíšu, já nevím kde se to bere a s čím vším nár. umělec má co dělat, ale na sekretářku nemám a nevím, jak bych s takovým pěkným nářadím u paní Rabasky pochodil, a tak píšu jako mourovatej a malování je pořád utlačeno ke zdi.
     Nevěřím, že by ta moje injekce stonavé Společnosti přátel umění pomohla. Omladit potřebuje. Trochu jste tam ustáli a nemáte dorost, který by měl ctižádost něco dělat. Nebude ji mít, dokud mu nedáte k tomu příležitost. Jak jste tam, všichni děláte za tři už jinde. Tadyhle pomoci nemohu. Ani moje jméno na Vašem štítě – v Praze se dívají na mne stále ještě jako na práče a nikoliv starého důstojného pána a nejspíš by některý všivák po mně hodil posměškem, že si dělám za živa svůj památník. Taky to by Vám neprospělo, ostatně by mě to hrozně tísnilo ta Rabasova galerie o které se mluvilo – vždy já mohu udělat ještě všelijaký kotrmelec, je mi teprv šedesát a to Masaryk teprv začal to největší riziko svého života. Tím chci jen říci, že se také člověku nějaký krok může nepovést. Kampak s monstrancí. Tak od 80 nahoru. Chybovat je také krásné, protože lidské. Obrazy bez chyb zdají se mi nelidské a lidi bez chyb – přinejmenším podezřelí.
     Recept: udělejte předsedou Mejstříka, zaslouží si to, něco už v kultuře udělal, sám se sebou i se světem okolo sebe. Nezapomeňte na oba předsedy národních výborů. Oba jsou lidé, kteří tam patří a možná hodně do čela, když by Mejstřík si vzal jednatelství. Mladé dvakrát. Vopršala a ty ještě mladší, pokud je máte. Pohovořte si o tom a navštivte, tuto neděli jsem sám doma, možná že by si Antoš dal říci s vozem nebo plukovník. A děkuji za všecko Vaše laskavé myšlení o Vašem Rabasovi.
     Dopis dejte číst komukoliv třebas ve schůzi, možná, že Vám to usnadní situaci.
     
     Bývalý byt Čeňka Vaňečka ve druhém patře spořitelny, který společnost pro galerii vybrala, se nakonec podařilo získat počátkem roku 1947.
     Kuratorium galerie ustanovila Městská osvětová rada, hned v lednu se sešel přípravný výbor, 21. dubna byl již předán návrh jeho složení ke schválení radě MNV, bylo schváleno a 3. července 1947 mělo Kuratorium rakovnické galerie ustavující schůzi. Galerie měla vzniknout z dobrovolné práce členů kuratoria, exponáty se měly vypůjčit, potřebné finance získat ze sbírky a později ze vstupného.
     
     Nejdříve rozeslal J. Šubert žádosti umělcům – rodákům o to, aby zapůjčili svá díla.
     
     Od podzimu už běžely práce na vyčištění a zařízení výstavních sálů naplno. Další exponáty dodala Rakovnická spořitelna.
     
     Kuratorium 16. listopadu 1947 požádalo Ministerstvo školství a národní osvěty aby půjčilo díla ze svých sbírek a nebylo skromné, jednání pravděpodobně pokračovala při osobních návštěvách v Praze, tehdy do hry vstoupil se svým vlivem i Václav Rabas. Uběhla však další půlka roku (mezitím došlo ke státnímu převratu) a v červenci 1948 už kuratorium začalo odvážet vybrané obrazy a sochy z ministerstva do Rakovníka.
     
     Dvacet dní před plánovaným otevřením ještě nebylo jisté co bude viset na zdech. Kuratorium Rakovnické galerie se schází naposled 9. srpna. Ze zápisu je patrné, že úpravy místností jsou hotové a co bylo možné je vypůjčeno, expozici 10. srpna pod dohledem Rabasovým nainstalovali.
     
     Slavnostního otevření v neděli 15. srpna 1948 se zúčastnila mimo jiné i spisovatelka Jarmila Glazarová, která pak o události referovala v tisku. Rabasova úvodní řeč je otištěna v časopisu Var – svědčí ze všeho nejvíc o složitosti doby.
     
     Obsah expozice popisuje tištěný katalog. Obsahuje 88 položek: obrazů, soch a kreseb.
     Dnes už nevíme, kde bylo co v pěti místnostech galerie zavěšeno, protože důkladnější inventáře členěné podle instalace již zachycují značnou obsahovou proměnu, která ji v následujících letech postihla.
     
1. Zdeněk Balaš Jarní práce tempera, překližka 37 × 71 cm 1946
2. Zdeněk Balaš Za stanem tempera, překližka 46 × 79 cm 1942
3. Vincenc Beneš Jizera na Malé skále olej, plátno 58 × 75 cm 1924
4. Věra Beránková-Ducháčková Studie Hlavy M. J. Husa bronz v. 43 cm 1936
5. Karel Boháček Sběračky makovic pastel 27 × 21 cm 
6. Josef Čapek Muž s dýmkou a pivem (Myslivec) olej, plátno 51 × 37 cm 1934
7. Bohumil Dvorský Letní krajina se sv. Kopečkem tempera, olej, plátno 54 × 73 cm před 1944
8. Josef Fojtík Zikmund Winter sádra v. 80 cm 
9. Josef Fojtík Antonín Dvořák (portrét) sádra v. 57 cm 1941
10. Jiří Hejna Šičky olej, překližka  
11. Vilém Hlobil Interiér olej, plátno 81 × 60 cm 40. léta 20. stol.
12. Miloslav Holý Z přístavu v Antibes tempera 80 × 58 cm 1931
13. Václav Jansa Vysoká brána v Rakovníku akvarel 40 × 30 cm 
14. František Kaláb Město – nádraží olej, plátno 55,5 × 87 cm 40. léta 20. stol.
15. Pravoslav Kotík Bárky kvaš  
16. Josef Jaroslav Král Večer v přístavu olej, karton 16,5 × 25 cm 1908
17. Josef Jaroslav Král Zima na Křivoklátsku I. olej, karton 17 × 25 cm 1908
18. Josef Jaroslav Král Zima na Křivoklátsku II. olej, karton 17 × 25 cm 1908
19. Josef Jaroslav Král Zima na Křivoklátsku III. olej, karton 17 × 25 cm 1908
20. Josef Jaroslav Král Měsíc nad Novým rybníkem pastel, lepenka 68 × 77 cm 
21. Josef Jaroslav Král Před bouří (Topoly) olej 185 × 110 cm 1904
22. František Lexa Les pastel 32 × 36 cm 
23. František Lexa Pole akvarel 31 × 42 cm 
24. František Lexa Stromy akvarel  
25. František Lexa Stráně akvarel  
26. Karel Lidický Václav Rabas, hlava bronz v. 31 cm 1943
27. Karel Liebscher Údolí Mže pod Zvíkovcem tuš, papír 21,3 × 30 cm 1890
28. Karel Liebscher Zbytky hradeb v Rakovníku tuš, papír 221 × 187 cm 1900
29. Karel Liebscher Zbytky hradeb a bašt v Rakovníku tuš, papír 180 × 110 cm 1900
30. Karel Liebscher Hrad Krakovec, Husova kaple tuš, papír 22,5 × 27,3 cm 1890
31. Karel Liebscher Strž z okolí Senomat tuš, papír 20,8 × 30,2 cm 1890
32. Karel Liebscher Hrad Krakovec od severu tuš, papír 21 × 27 cm 1890
33. Karel Liebscher Vstupní brána na Krakovec tuš, papír 27,7 × 19 cm 1890
34. Demeter Livora Vinaři pálená hlína v. 66 cm 
35. Jaroslav Lukeš Na Polomíli kvaš, papír 75 × 100 cm 1933
36. Václav Markup Vinobraní reliéf, dřevo 100 × 143 cm 1940–42
37. Josef Mařatka T. G. Masaryk, hlava bronz v. 40 cm 1. pol. 20. let 20. stol.
38. František Matějka Rudolf Puchold sádra v. 44 cm 1942
39. Josef Václav Myslbek Vlastní podobizna sádra  
40. František Nonfried Nezaměstnaný sádra v. 81 cm 
41. Antonín Pelc Saxofonista kvaš 85 × 59 cm 1945
42. Rudolf Puchold Nádvoří rakovnické radnice perokresba 17 × 17 cm 
43. Rudolf Puchold Rybova stodola pod Vysokou branou perokresba 16 × 21 cm 
44. Rudolf Puchold Partie ze starého Rakovníka perokresba 20 × 30 cm 
45. Rudolf Puchold Vlastní portrét tužka 34 × 26 cm 
46. Rudolf Puchold Staré měšanské domy na rakovnickém náměstí perokresba 13 × 25 cm 
47. Rudolf Puchold Vysoká brána od východu perokresba 48 × 24 cm 
48. Rudolf Puchold Jiří Herold perokresba 40 × 25 cm 
49. Rudolf Puchold Znak města Rakovníka na sousoší p. Marie perokresba 18 × 14 cm 
50. Rudolf Puchold Vchod do židovského města v Rakovníku perokresba 20 × 18 cm 
51. Rudolf Puchold Pod Vysokou branou perokresba 20 × 12 cm 
52. Rudolf Puchold Domek čp. 1 v Rakovníku perokresba 20 × 30 cm 
53. Rudolf Puchold Karel Burian perokresba 33 × 33 cm 
54. Rudolf Puchold Bohuslav Herold, studie k portrétu tužka 42 × 38 cm 
55. Rudolf Puchold Rakovník v zimě olej 102 × 130 cm 
56. Rudolf Puchold Baruška olej 38 × 23 cm 
57. Rudolf Puchold Kriner, sběrač odpadků akvarel  
58. Rudolf Pucholt ml. Krajina olej, lepenka 52 × 73,5 cm 1941
59. Václav Rabas Předjaří v české krajině, triptych olej  1947
60. Václav Rabas Letní podmítka olej, plátno 66 × 94 cm 1930
61. Václav Rabas Moje maminka olej, plátno 65 × 50 cm 1930
62. Václav Rabas Velikonoční krajina, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, triptych olej  1947
63. Václav Rabas Režná krajina od Pšova olej, plátno 94 × 136 cm 1938
64. Václav Rabas Krajina v červenci olej, plátno 62 × 94,5 cm 1929
65. Václav Rabas Krušovická kopanina olej, plátno 94 × 134 cm 1925
66. Václav Rabas Včelařské zátiší olej, plátno 90 × 100 cm 1928
67. Václav Rabas Podzim olej, plátno 95 × 110 cm 1931
68. Vojtěch Sedláček Z kladrubského hřebčince olej, překližka 19 × 26 cm 
69. Jan Smetana Pařížská kavárna olej, plátno 70,5 × 96,5 cm 1947
70. Lev Šimák Sadaři olej, plátno 39 × 55 cm 1927
71. Karel Špillar 28. říjen – K 10. výročí ČSR olej, plátno 85 × 126 cm 1927
72. Vojtěch Tittelbach První máj olej, plátno 48,5 × 72,5 cm 1947
73. Vojtěch Tittelbach Koníček tuš, sepie, pastel, papír 45 × 61 cm 1947
74. Jan Trampota Chalupy olej, plátno 35 × 44 cm 1930
75. Jiří Vopršal Vlajka hoří, návrh scény akvarel  
76. Jiří Vopršal Včera narození, návrh scény akvarel 27 × 39 cm 
77. Jiří Vopršal Vinice, návrh scény akvarel 33 × 48 cm 1947
78. Jiří Vopršal Dáma Skřítek, návrh scény akvarel 23 × 36 cm 1946
79. Jiří Vopršal Likajdovic tetička, návrh scény   
80. Jiří Vopršal Vlčí skála, návrh scény   
81. Jiří Vopršal Jakobín, návrh scény akvarel 17 × 29 cm 
82. Jiří Vopršal Nepřátelé, návrh scény akvarel 22 × 32 cm 1946
83. Jiří Vopršal Nepřátelé, návrh scény akvarel 22 × 32 cm 1946
84. Jiří Vopršal Rybníkář Kuba, návrh scény   
85. Marie Vořechová-Vejvodová Ženičky z půchovského kostela kresba tužkou  1935
86. Jindřich Wielgus Žena (Po koupeli) pískovec v. 51,5 cm 1943
87. Richard Wiesner V kuchyni olej, překližka 60 × 80 cm 1947
88. Jaroslav Wünsch Dívčí hlava olej, plátno 34 × 27 cm 1936