RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1789
Jan Partiš
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síň na radnici
12. listopadu–14. prosince 2003
vernisáž 12. listopadu 2003 v 16.00 h


Jan Partiš (12. 1. 1948)
     se narodil a vyrostl ve Švihově u Klatov. Vystudoval střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech, jako modelář porcelánu ale pracoval v keramičce v Březové jen sedm měsíců a pak už třicet tři let působí jako štukatér ve filmových atelierech na Barrandově. Vytváří rekvizity pro film, divadlo či televizi.
     Souběžně si tu a tam nachází čas na volnou tvorbu, drobnou plastiku. Zpočátku je inspirován expresivním projevem G. Richierové, to dokládá jeden exponát naší výstavy, pak vstoupil do říše hmyzu. Dělal plastiky, trochu surrealistické, připomínající všelijaké pavouky, někdy s využitím odlitku části lidského těla až došel k hlavám (portrétům lidí), kterým vymýšlel účesy z různých poněkud cizorodých předmětů a to už připomíná původní tvorbu Afričanů. Inspirace Afrikou, výtvarným i slovesným uměním, je charakteristická pro Partišovu tvorbu současnou a je i obsahem jeho dnešní výstavy v Rabasově galerii. Představuje kolekci precizně stylizovaných, jemně modelovaných sošek, antropomorfních tvarů, které existují vždy v několika variacích v různých materiálech někdy dokonale polychromovaných. Pokud tady hledáte v katalogu výčet jeho předchozích výstav, hledáte marně, tato výstava je v jeho životě první.

     
1.  A všichni se třásli před stínem velkého ptačího lidojeda – píseň kmene Kwakiutlů cín v. 44 cm 2000
2.  Rodinka – těžítko cín v. 7 cm 1980
3.  Rodinka – těžítko cín v. 6 cm 1980
4.  Rodinka – těžítko cín v. 7,5 cm 1980
5.  Přítel rodinky – těžítko bronz v. 7 cm 1980
6.  Kdysi se lidé rozhodli, že si budou zpívat – Sanská pohádka pryskyřice v. 13 cm 2001
7.  Malý princ I. bronz v. 22 cm 1997
8.  Jeho temná síla ničila i pomáhala – Zpěv jezera (Benin) cín v. 28 cm 2000
9.  Torzo bronz v. 16,5 cm 1995
10.  Hlava 51 bronz v. 29 cm 1990
11.  Starý pavouk, když uviděl tu hlavu uvěřil, že je to zloděj – Dagonská legenda cín v. 59 cm 2000
12.  A měla větší křídla než starý Marabu – Sotská pohádka cín v. 34 cm 1997
13.  Pohyb je celým jejím majetkem – Zairská pověst cín v. 31 cm 1997
14.  Zvířecí maskou klamala své sousedy – Kamerun (pohádka) cín v. 27 cm 1996
15.  Zvířecí maskou klamala své sousedy – Kamerun (pohádka) cín v. 27 cm 1996
16.  Hlava – těžítko pryskyřice v. 8 cm 1993
17.  Událost pryskyřice v. 25 cm 1993
18.  Malý princ II. cín v. 19 cm 1997
19.  Máme společné slunce, ale ne krásu – Africké mudrosloví pryskyřice v. 12,5 cm 1996
20.  Hlava – těžítko cín v. 13,5 cm 1983
21.  Motýlí květ pryskyřice v. 28 cm 2000
22.  Hlava – těžítko cín v. 23 cm 1984
23.  Hlava jí jiskří a my věříme, že je jak slunce – Sanská pohádka bronz v. 39 cm 2003
24.  Byla tak lakotná, že se nechtěla o nic dělit – Dogonská lidová poezie cín v. 24 cm 1998
25.  Byla tak lakotná, že se nechtěla o nic dělit – Dogonská lidová poezie cín v. 24 cm 1998
26.  Uvězněné temné proudy pryskyřice 54 × 57 cm 2000
27.  Astrální pták cín v. 34,5 cm 1974
28.  Červený král pryskyřice 45,5 × 24 cm 1997
29.  Transkripce I. pryskyřice 42 × 25,5 cm 1978
30.  Transkripce II. pryskyřice 61 × 17,5 cm 1978
31.  Transkripce III. pryskyřice 81,5 × 18 cm 1978
32.  Kolekce ramínek