RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3668
Eva Linksfeilerová – akvarely
Výstavní síň na radnici
25. března–25. dubna 2004
vernisáž 25. března 2004 v 16.00 hodin


Cesta v rakovnickém parku – akvarel 40 ´ 50


Pražská brána v Rakovníku – akvarel 40 ´ 50


Vstup do muzea v Rakovníku – akvarel 30 ´ 30


Zvonice v Rakovníku – akvarel 40 ´ 50


Bílá orchidea – akvarel 30 ´ 40


Brambořík – akvarel 30 ´ 40


Pestrá kytice – akvarel 30 ´ 40


Povadlé gerbery – akvarel 30 ´ 40


Tajemná kytice – akvarel 30 ´ 40


Vánoční kaktus – akvarel 40 ´ 30


Vernisáž – akvarel 50 ´ 40


Žlutá kytice – akvarel 30 ´ 40


Cesta ke koupališti – akvarel 50 ´ 40


Cesta ke mlýnu ve Velvarech – akvarel 60 ´ 50


Cesta na Radovič – akvarel 50 ´ 40


Cesta podle poraženého stromu – akvarel 40 ´ 50


Cesta podle řeky – akvarel 30 ´ 40


Dvořákova stezka – akvarel 40 ´ 50


Kaple v Lešanech – akvarel 30 ´ 40


Kaplička v Římově – akvarel 40 ´ 30


Mostek přes Červený potok – akvarel 60 ´ 50


Pěšina mezi břízami – akvarel 50 ´ 60


Podzimní cesta na Radovič – akvarel 40 ´ 50


Podzimní nálada – akvarel 50 ´ 40


Pohoda (s nápojem) – akvarel 40 ´ 50


Pohoda (s ovocem) – akvarel 40 ´ 50


Posed – akvarel 40 ´ 50


Procházka podle řeky – akvarel 40 ´ 50


Schody pod Slánskou horou – akvarel 20 ´ 30


Vycházka se psem – akvarel 30 ´ 40


Zámecká vrata – akvarel 30 ´ 40


Zimní cesta podle potoka – akvarel 40 ´ 50


Zlatá stezka – akvarel 20 ´ 30
Eva Linksfeilerová
K výstavě v Rabasově galerii v Rakovníku.
Březen - duben 2004
     
     Rakovník mne přivítal vstupní branou, zvanou Pražská, sousedním muzeem a kostelem se zvonicí. Tolik krásných dominant pohromadě! Jistě byla předemnou řada výtvarníků, kteří tato místa přenesli do obrazů, ale pro mne to bylo novum, které nešlo nenamalovat. Přijměte je ne jako věrnou podobu, ale jako můj dojem, který ve mne vyvolaly. Přicházím do Rakovníka s výstavou, která je nazvána 'Cesty', možná by bylo lépe říci cesty barev. Je to právě cesta, kterou za barevným vyjádřením podnikám a objevuji objevené, že u nás je krásně. Cesty vedou všude a při pozorném pohledu je vidět jejich rozličný tvar, křivka v krajině vždy s jiným směrem a cílem. Právě toto téma jsem chtěla v Rakovníku vystavit, a proto jsem se v posledním roce na cesty zaměřila. Přináším s sebou také květiny, které patří jako výsostné představitelky barev ke každé mé výstavě. Mé akvarely jsou nenápadné a skromné, ale přesto bych ráda, aby předaly trochu pohody, kterou jsem pociovala, když jsem je malovala.
     Eva Linksfeilerová
     
Pár slov o sobě
     Žiji ve Velvarech, malém městě ve středních Čechách - a zde jsem se i narodila, a to 20. února 1937. Ve Slaném jsem vystudovala střední ekonomickou školu a po maturitě začala pracovat v Praze v Československém rozhlase. Zde jsem se šířeji seznamovala s kulturním světem prostřednictvím výstav, divadel, a především soukromým studiem malby v ateliéru akademického malíře Antonína Hévra. Láska k malování mne provází od samého dětství. Podporu jsem měla nejprve ve svém otci, později v učiteli na škole. Nabádali mne, abych navštěvovala školu uměleckého zaměření. Osud tomu však nechtěl a má životní dráha šla zcela jiným směrem. Malování bylo ale mojí stálou součástí. Na počátku byly školní vodové barvy, rudka, uhel, suchá jehla a později olej. U olejomalby jsem zůstala po několik let, prakticky až do okamžiku, když jsem se důvěrněji seznámila s akvarelem. Tato technika se pro mne stala tak zajímavou, že jsem při ní zůstala, především pro její rozličné možnosti vyjádření. Stále, i po letech, má pro mne svou přitažlivost, stále mám toto širé pole nedostatečně prozkoumané, stále stojím na samém začátku. Mohu poctivě říci, že každý jednotlivý obraz mi přináší nový zážitek, spojený s hledáním tématu, kompozičního rozvržení, náčrtu a v následné malbě, která dovede tak krásně vtáhnout do děje - a svět kolem mizí. Většinou až bolavé nohy nebo šero mě zavolají zpátky. Znáte to všichni, kdo se zaberete do práce, která vás baví. Malování je krásná terapie na všechny trampoty. Náměty pro své obrazy nacházím všude - v přírodě při procházkách, na cestách, stezkách, pěšinách, při výletech. Pozoruji stromy, květiny, různá zákoutí - ale především čerpám v okolí svého domova, které je mi nejbližší.
     
Osobní údaje
     Eva Linksfeilerová
     nar. 20. února 1937 ve Velvarech
     vdaná, manžel Jaroslav, syn Petr, vnoučata: David, Adéla a Nikola.
     
Samostatné výstavy
     6. 12. 1996 - 6. 1. 1997 - 'Okolí Velvar', olej, pastel, akvarel
     Městské muzeum Velvary
     
     11. 5. - 16. 6. 1997 - 'Akvarely a oleje'
     Městské muzeum Velvary
     
     6. 3. - 29. 3. 1998 - 'Velvary a barevný svět akvarelu'
     Galerie Pražská 71, Velvary
     
     3. 12. 1999 - 7. 1. 2000 - 'K miléniu', akvarely
     Galerie Pražská 71, Velvary
     
     20. 10. - 20. 11. 2000 - 'Snídaně' - akvarely
     Městské muzeum Velvary
     
     24. 1. - 10. 3. 2002 - 'Ztracený prstýnek', akvarely
     Kralupy n. Vlt., Městské muzeum
     
     25. 3. - 25. 4. 2004 - 'Cesty', akvarely
     Rabasova galerie, Rakovník
     
Členství
     Unie výtvarných umělců České republiky - individuální zápis /99/ v Rejstříku profesionálních výtvarných umělců ČR.