RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK92
Radomír Kolář – z malířské tvorby
Výstavní síně RG
15. dubna–23. května 2004
vernisáž 15. dubna 2004 v 16.00 h


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Hlava koně


Dva loty


Dva jezdci


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Dostihy


Don Quijote – V horách


Don Quijote a aktem


Don Quijote – Černý jezdec


Don Quijote


Don Quijote


Don Quijote


Don Quijote


Don Quijote


Don Quijote


Don Quijote


Don Quijote


Don Quijote


Čtvrtá kopa bajek


Anglický skok


Vysoká škola


Voli (oboustranný obraz)


Voli (oboustranný obraz)


Velká pardubická


Triptych Vyšehrad


Triptych Hostýn


Start


Spřežení


Saně


Před dostihem


Po boji


Pátá kopa bajek


Parforsní hon 3


Parforsní hon 2


Parforsní hon 1


Návrat Dona Quijota


Na start 2


Na start


Moravské banderium


Josef Kolář


Jezdec


Jezdci


Ilustrace


Hříšná kopa (Sebeláska)


Hříšná kopa (Královská nestálost)


Ranní putování


Projížďka


Po dostihu


Kování koní


Dostihy


Dostihy


Don Quijote
Radomír Kolář
K výstavě v Rabasově galerii v Rakovníku.
Duben 2004 – květen 2004
     
     Osudy malířských pozůstalostí jsou všelijaké, někdo zanechá své dílo spořádané, téměř kompletní, stovky a stovky kreseb a maleb uložených na půdě či ve skladišti, někdo zase hromadu výtvorů nepopsaných, plátna bez rámů, papíry, všelijaké desky tak jak vznikaly navršené někde v koutě. Po někom nezůstane skoro nic, pár kreseb, obrazů do tuctu, jinak vše je rozptýlené mezi lidmi.
     
     Tak to dopadlo s dílem Radomíra Koláře. Pravda, už za jeho života byla potíž z něho vytáhnout pár věcí na výstavu.Většinou u sebe nic neměl, ne že by nebyl dost pracovitý, ale skoro vždycky tvořil na zakázku. Byl jsem svědkem, jak vytvářel návrhy poštovních známek, ilustrace do knížek i kartony k velkým mozaikám. Obrazy také většinou měly předem dané určení ať to byla kolekce 'dostihů' pro Artcentrum, nebo nějaký tematický cyklus pro Armádní studio. Takové to privátní malování a čekání, že někdo přijde a něco koupí, to už na začátku sedmdesátých let, kdy jsem ho tu a tam navštěvoval, nebyl jeho způsob. Měl štěstí, že jeho téma - koně - lidi přitahovalo a zaručovalo mu trvale odbyt. A koně maloval vášnivě rád. Je málo obrazů kam by alespoň jednoho koníčka nevpašoval.
     
     Kolářovy malby uložené ve veřejných sbírkách většinou svědčí o úrovni jeho tehdejších 'zákazníků' a dnes sotva koho osloví. Motivy koní a jezdců se tam až na výjimky nenajdou, přesto, že právě tyhle kompozice byly jeho nejsvobodnějším projevem. Nezbylo nám než sáhnout pro výstavu do sbírek soukromých, abychom představili tuto druhou, neoficiální malířovu tvář a upozornili na jeho nepochybný přínos české malbě 20. století.
     
     Radomír Kolář se narodil 19. srpna 1924 v Rakovníku, v rodině dobře situovaného statkáře. Od dětství znal práci na polích i ve chlévech, ale zvlášť ho přitahovala zvířata. Dostalo se mu dobrého vzdělání na městských školách, kde rozpoznali jeho výtvarný talent a nebránili mu svoje vlohy rozvíjet. Na rakovnické reálce se hodně naučil od profesora Rudolfa Pucholda. Maturoval roku 1943, pokračovat ve studiích nebylo možné a tak zůstal do konce války doma na statku, jako kočí, ale měl jednoho koně pod sedlo.
     
     To ještě nebyl rozhodnut čím vlastně bude. Přijímací zkoušky v roce 1945 dělal na veterinární fakultě v Brně a cestou na malířské akademii v Praze. Malování zvítězilo, začal ve škole Vratislava Nechleby a po roce přešel k Miloslavu Holému, kde r. 1950 absolvoval a po tříleté aspiratuře zůstal jako odborný asistent. Od Holého se postupně dostal do ateliérů Antonína Pelce a Františka Jiroudka. Až v roce 1964 kariéru pedagoga opustil a stal se členem Armádního výtvarného studia. Na akademii se vrátil roku 1983 a ujal se jako docent vedení školy po Karlu Součkovi (od r. 1985 jako profesor) a na odpočinek odešel r. 1989. Nepřestával pracovat, ale stále více jej sužovala cukrovka, postupně ho připravila o obě nohy a nakonec 5. října 1993 zemřel.
     
     
Seznam obrazů Radomíra Koláře
     vystavených ve Výstavních síních Rabasovy galerie Rakovník roku 2004
1.  Spřežení olej, překližka 96,5×124 1941
2.  Voli (oboustranný obraz) olej, plátno 60×80 1943
3.  Portrét Josefa Koláře olej, lepenka 64×47 1947
4.  Kování koní olej, plátno 73×100 1949
5.  Po boji olej, plátno 25,5×35 1953
6.  Moravské banderium - návrh na dekorační malbu olej na zlatě, dřevo 21,5×72,5 1953
7.  Triptych Vyšehrad - návrh na dekorační malbu olej na zlatě, dřevo 22×70 1953
8.  Triptych Hostýn - návrh na dekorační malbu olej na zlatě, dřevo 22×71,5 1953
9.  Don Quijote olej, plátno 172×187 1971
10.  Po dostihu olej, sololit 65×80 1973
11.  Start ol. tempera, sol. 70×85 1973
12.  Anglický skok tempera, sololit 64×79 1974
13.  Na start ol. tempera, sol. 80×100 1976
14.  Hlava koně olej, plátno 66×50 
15.  Jezdci olej, sololit 64,5×79 
16.  Dostihy olej, sololit 121×127 
17.  Jezdec kresba tuší, akvarel, papír 17,5×24,5 1940
18.  Dostihy tempera, křída, papír 12,5×24 70. léta
19.  Velká pardubická komb. tech., papír 18,8×27,8 1973
20.  Parforsní hon III. komb. tech., papír 21,5×32 1973
21.  Parforsní hon II. komb. tech., papír 24×31,5 1973
22.  Parforsní hon I. komb. tech., papír 18,7×27,7 1973
23.  Před dostihem komb. tech., papír 23×33,3 1973
24.  Don Quijote - V horách tempera, papír 41,5×55 1973
25.  Don Quijote - Černý jezdec tempera, papír 41,5×55 1973
26.  Don Quijote tempera, křída, papír 20,5×23,5 1976
27.  Dostihy, 27. 4. 79 tempera, křída, papír 22,5×31,5 1979
28.  Dostihy tempera, křída, papír 21,5×31 1979
29.  Dostihy tempera, křída, papír 20,5×29,5 1981
30.  Návrat Dona Quijota tempera, křída, papír 20×26,5 1982
31.  Na start II tempera, křída, papír 21,3×32,3 1983
32.  Dostihy V. komb. tech., papír 21×32 1983
33.  Projížďka tempera, křída, papír 21,5×30 1985
34.  Dostihy komb. tech., papír 26×42 1985
35.  Ilustrace - Čtvrtá kopa bajek (Nesmrtelnost), M. Kapek tempera, papír 23 × 36 1987
36.  Dva jezdci tempera, papír 11×9 1987
37.  Vysoká škola pastel, papír 9×7,5 1987
38.  Don Quijote tempera, křída, papír 34×41,5 1988
39.  Don Quijote tempera, křída, papír 34×42 1988
40.  Dva loty tempera, křídy, papír 24×42 1989
41.  Ranní putování tempera, křída, papír 33,5×38 1989
42.  Dostihy pastel, papír 34×44 1990
43.  Ilustrace tempera, křída, papír 18×17 
44.  Saně tempera, křída, papír 16×19 
45.  Ilustrace - Pátá kopa Bajek (Povzdech), M. Kapek tempera, papír 23,5×16 
46.  Ilustrace - Hříšná kopa (Sebeláska), M. Kapek tempera, papír 27×17,5 
47.  Ilustrace - Hříšná kopa (Královská nestálost), M. Kapek tempera, papír 23×13 
48.  Don Quijote tempera, pastel, papír 39×50 
49.  Don Quijote tempera, papír 18×24 
50.  Don Quijote tempera, pastel, papír 39,5×50 
51.  Dostihy, 40/100 barevná litografie 140×195 1976
52.  Dostihy barevná litografie 130×395 1976
53.  Dostihy č. 73/200 barevná litografie 415×150 1976
54.  Don Quijote barevná litografie 570×455 1983
55.  Dostihy č. 104/130 barevná litografie 194×341 1988
56.  Dostihy č. 104/130 barevná litografie 194×341 1988
57.  Dostihy č. 104/130 barevná litografie 194×341 1988
58.  Dostihy č. 104/130 barevná litografie 194×341 1988
59.  Dostihy č. 104/130 barevná litografie 194×341 1988
60.  Dostihy č. 104/130 barevná litografie 194×341 1988
61.  Don Quijote barevná litografie 174×248 1990
62.  Don Quijote s aktem barevná litografie 248×175 1990
63.  Don Quijote barevná litografie 200×265