RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1919
Jindřich Richter – fotografie
Výstavní síň na radnici
3. září–3. října 2004
vernisáž 3. září 2004 v 16.00 hodin
Jindřich Richter
(1937)
     Pocházím z Ryšína na Rakovnicku ze zemědělské rodiny. Po základní škole bylo rozhodnuto vykonavateli tehdejšího politického režimu, že nebudu moci studovat ani se vyučit, ale budu muset pracovat v zemědělství. Během desetiletého nevolnictví v JZD jsem alespoň vystudoval večerní průmyslovou školu strojní s maturitou. Posléze se mi podařilo odejít se stavební firmou do Prahy.
     Tady jsem se začal hlouběji zajímat o fotografii, kterou jsem zájmově dělal od 13 let. Zprvu jsem navštěvoval Klub fotografů amatérů v Praze Žižkově a v létech 1972-1974 Vyšší školu fotografie v Praze u Jána Šmoka. Současně jsem absolvoval dálkovou Školu výtvarné fotografie v Brně u K. O. Hrubého. V roce 1981 jsem rovněž vykonal závěrečnou zkoušku z oboru fotograf.
     Zpočátku jsem fotografoval při zaměstnání, později na volné noze. Externě jsem přispíval do časopisů Technický magazin, Gramorevue, Vlasta, Chatař, Včelařství a dalších. Pro ČTK Pressfoto jsem fotografoval krajinu a architekturu, technickou a propagační fotografii pro různé instituce.
     Po ukončení aktivní činnosti jsem se vrátil zpět do rodné obce a svůj zájem o fotografii realizuji ve fotoklubu Amfora v Rakovníku.
     Z řady účastí na domácích soutěžích a výstavách uvedu dvě významnější ocenění: 1. cena v soutěži „Romové v práci a odpočinku” v roce 1972 a 1. cena v soutěži k 50. výročí Československého rozhlasu v roce 1973.
     Ze Zahraničních účastí je to EUROPA 75, 77, 79, FOTOSPORT 74 a Bienále International 82. Vše ve Španělsku. VENUS 75 a 78 v Krakově, Polsko. Exhibition international v Edinburgu, Skotsko. Na Photo - univers 77 ve Francii jsem získal cenu prefekta ve Versailles.