RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK21
Jiří Anderle
Nová síň pod Vysokou bránou
12. září–21. listopadu 2004
vernisáž 12. září 2004 v 18.00 h


Variace na Dürerovu Velkou Fortunu, 1966, suchá jehla, 60 × 46


Vejce, 1968, suchá jehla, mezzotinta, 49 × 64


Il sorriso – Úsměv (podle Alessa Baldovinettiho), 1978, suchá jehla, mezzotinta, 92 × 63


Voják, žena a tři děti, 1981, tuš, olej, kolážovaná fotografie na plátně, 100 × 120


Variace na Goltziův motiv Vůně, 1983, měkký kryt, suchá jehla, 66 × 49


Carpe diem, carpe noctem (Pocta Miloši Formanovi), 1984, měkký kryt, lept, 64 × 96


Bubeník a občan, 1998, tuš, olej na plátně, 100 × 80


Šedá hostina, 1987–1988, olej na plátně, 125 × 160


Na závěr milénia (Variace na Mantegnovo téma „Ukřižování“), 1999, akryl na plátně, 190 × 245


Přiblížení II, 2002, akryl na plátně, 150 × 135
Jiří Anderle Retrospektiva – výstava obrazů
     Malíř a grafik Jiří Anderle se narodil 14. září 1936 v Pavlíkově u Rakovníka. Roku 1943 mu zemřel otec. V letech 1951-1961 studoval na střední výtvarné škole a Akademii výtvarných umění v Praze. O sobotách a nedělích hrál na bicí v tanečních kapelách na Rakovnicku a Berounsku. Od 1961 do roku 1969 pracoval v Černém divadle Jiřího Srnce a procestoval s ním Evropu, Austrálii, Afriku a Ameriku. Zároveň začal vystavovat v Čechách i zahraničí. Od roku 1969 dlouhodobě spolupracoval s galerii Baukunst v Kolíně nad Rýnem. V letech 1969-1973 byl asistentem profesorů Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Jeho dílo získává mezinárodní uznání. Mimo jiné v roce 1981 obdržel Grand Prix na Mezinárodním bienále grafiky v Lublani, o rok později se účastní hlavní expozice benátského Bienále a roku 1984 je pozván znovu. Nejprestižnější evropské a americké instituce mu pořádají výstavy, získávají jeho díla do svých sbírek a vydávají reprezentativní monografické publikace o jeho tvorbě. Roku 1995 mu uspořádala retrospektivní výstavu kreseb a grafiky Národní galerie v Praze a roku 1996 představuje přehled své dosavadní malířské tvorby v Císařské konírně Pražského hradu. Od roku 2003 je výběr jeho obrazů a grafik trvale vystaven v Galerii Anderle v Praze.
     
     
ŽIVOTOPIS
1936 14. září narozen v Pavlíkově u Rakovníka.
1943 Umírá mu otec.
1951–1961 Studuje na Vyšší škole uměleckého průmyslu a na Akademii výtvarných umění v Praze (obor malířství a grafika) a o sobotách a nedělích hrává s kapelou na buben na tanečních zábavách na Rakovnicku a na Berounsku.
1961–1969 Pracuje v Černém divadle Jiřího Srnce. S tímto souborem cestuje po Evropě, Austrálii, Africe a Americe.
1962 Jeho práce jsou poprvé vystaveny na výstavě hostů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze. V muzeích v Edinburghu a v Londýně se poprvé setkává se současným uměním 20. století.
1963 Zhlédne retrospektivu díla Maxe Ernsta v Kolíně nad Rýnem.
1964 V australských muzeích studuje etnické umění australských domorodců a kmenů Oceánie. Toto studium má velký vliv na jeho vlastní dílo. Zároveň získává první předměty pro svou budoucí sbírku. Na československém konzulátě v Sydney se žení se svou první láskou, Miladou, někdejší kolegyní ze studií a členkou společnosti Černé divadlo. Poprvé vidí Benátské bienále.
1966 První samostatné výstavy v Oblastní galerii v Liberci a v Galerii na Karlově náměstí v Praze. Účastní se výstavy Aktuální tendence českého umění, uspořádané při příležitosti kongresu AICA v Praze.
1967 Poprvé se účastní Mezinárodního bienále grafiky v Lublani. První samostatná výstava v zahraničí: Galerie im Centre, Göttingen.
1968 Poprvé vystavuje v USA: Nejnovější grafika z Prahy, Corcoran Gallery, Washington, D. C. (sbírka Jana a Medy Mládkových).
1969 Začíná spolupracovat s Jacques and Anne Baruch Gallery v Chicagu, která pak bude organizovat Anderleho výstavy a propagovat jeho dílo po celých Spojených státech. Poprvé získává ceny na mezinárodních grafických bienále v Krakově a v Liége. Jacques Ludovicy z Lucemburku seznamuje s dílem Jiřího Anderleho galerii Baukunst v Kolíně nad Rýnem. Tato galerie, řízená Irene Gerlingovou a Gerdem Köhrmannem, začíná vydávat katalog grafických děl Jiřího Anderleho.
1969–1973 Je asistentem u profesorů Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér grafiky a ilustrace).
1970 Výstava grafiky v Galerii Václava Špály v Praze (se Stanislavem Kolíbalem).
1971 Účastní se výstavy k 500. výročí narození Albrechta Dürera, uspořádané Společností Albrechta Dürera v Norimberku – Albrecht Dürer zu ehren (Albrecht Dürer Gesellschaft Nürnberg). Výstava grafiky v Konsthallen v Uppsale (společně s Jiřím Johnem a Adrienou Šimotovou).
1972 Nečekaně silný dojem v něm vzbudí retrospektiva Francise Bacona v Düsseldorfu.
1979 Hluboce na něj zapůsobí retrospektiva Pabla Picassa v Paříži. V časopise Art News označí Harold Joachim (ředitel oddělení grafiky na Art Institute of Chicago) Anderleho grafický list Krutá hra pro člověka za nejvýznamnější grafický list sedmdesátých let: časopis Art News požádal přední kurátory a znalce volné grafiky, aby si vybrali svůj oblíbený „image“ minulého desetiletí, Art News (New York – září 1980).
1981 Získává Grand Prix na Mezinárodním bienále grafiky v Lublani za cyklus Iluze a realita.
1982 Obrazy z cyklu Iluze a realita jsou vystaveny v Centrálním pavilonu na Benátském bienále, na tematické výstavě Arte come arte: Persistenza dell‘ opera (Umění jako umění: trvání díla). Retrospektiva grafiky v Nationalmuseum ve Stockholmu.
1983 Mladinska knjiga Ljubljana a Edition Baukunst Köln vydávají monografii Anderleho děl (texty: J. Kotalík, J. Mašín, G. Kührmann, B. Hrabal). Účastní se výstavy Dessins Tchéques du 20éme siécle v Centre Georges Pompidou v Paříži.
1984 Další prezentace Anderleho prací v centrálním pavilonu Benátského bienále na tematické výstavě Arte allo specchio (Umění v zrcadlení).
1986 Vyučuje na Letní akademii v Salcburku. Končí spolupráce s galerií Baukunst – Galerie v Kolíně nad Rýnem. Ve vydávání katalogu jeho grafických listů pokračuje galerie Götz ve Stuttgartu. První krátká cesta do New Yorku po 28 letech.
1994 Na Anderleho silně zapůsobí mnichovská výstava Élan vital – výběr 550 klíčových děl Kandinského, Kleea, Miróa, Caldera a Arpa. Začíná pracovat na cyklu Návraty.
1995 Retrospektiva grafických listů a kreseb v Národní galerii v Praze. Nakladatelství Slovart vydává velkou monografii jeho děl s texty Jiřího Machalického a s umělcovými vlastními texty.
1996 Retrospektiva obrazů v Císařské konírně Pražského hradu.
1997 Silně na něj zapůsobí a jeho dílo znovu výrazně ovlivní výstavy etnického umění v Metropolitním muzeu v New Yorku a v Náprstkově muzeu v Praze (cyklus Pradávno); tyto výstavy jej také inspirují k budování vlastní sbírky etnického umění z Afriky.
1997 První krátká cesta do Chicaga, kde se účastní oslav 30. výročí Jacques and Anne Baruch Gallery.
1998 Začíná pracovat na cyklech Na závěr století a Na závěr milénia.
2000 „Na závěr milénia” representativní výstava v pražském Kongresovém centru u příležitosti zasedání MMF.
2002 „Afrika jako inspirace” výstava v Katovicích.
2003 Otevření stálé exposice Anderleho díla a kolekce primárního umění Afriky – Pelléova vila, Praha 6.
* Jiří Anderle žije a pracuje v Praze.
     
     
CHRONOLOGIE CYKLŮ
1960–1962 Vesnické tancovačky, grafiky, kresby, obrazy
1964 Australský cyklus, malby
1964–1965 Hlavy, grafiky
1965–1967 Bez kůže, grafiky
1965–1969 Komedie, grafiky, kresby
1970–1973 Perspektivy, grafiky
1973 Kámasútra, grafiky
1974–1975 Hry, grafiky
1975–1977 Relace – mezilidské vztahy, grafiky, kresby, malby
1978 Interiéry, grafiky, malby
1978 Žrouti, malby, grafiky
1978 Vizuální partitury-instrumenty, objekty, malby
1978–1979 Portrét v čase, grafiky, malby, kresby 1979–1980 Fragmenty, grafiky
1979–1981 Portréty, malby
1980 Variace na dané téma, kresby
1980 Pocta Dianě Arbusové, malby, kresby
1980 Elementy, malby
1980–1982 Zápisníky, malby, kresby
1980–1982 Iluze a realita, malby, kresby, grafiky
1981 Antika, malby, kresby, grafiky
1981 Apokalyptická antika, malby, grafiky
1982–1983 Dialogy se starými mistry, kresby, grafiky
1982–1983 Apokalyptická genetika, malby, kresby, grafiky
1983 Prostor a čas, malby
1983 Vanitas – Pomíjivost, grafiky
1983–1984 „Varuj se pátrat po tom, co bude zítra!“ (Horacius), malby, grafiky
1985 Commedia dell‘ arte, malby, kresby, grafiky
1985 Zápisníky, malby
1987–1993 Hostiny, malby
1987–2000 Bubeníci, malby, grafiky
1988 Musici, grafiky, kresby
1988–1991 Appassionata humana, malby, kresby, grafiky
1993 Varince na Leonardovo téma „Poslední večeře“, malby, kresby, grafiky
1995–1998 Města, malby, kresby
1998 Ulice, obrazy, kresby, grafiky
1998 Masky, malby, asambláže
1998 Pradávno, malby, mobilní objekty
1999–2000 Na závěr století, Na závěr milénia, malby, mobilní objekty
2000 Krajina vzpomínek, obrazy
     
     
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (VÝBĚR)
1966 Oblastní galerie, Liberec / Galerie na Karlově náměstí, Praha
1967 Galerie im Centre, Göttingen (SRN)
1968 Galerie Bel Étage, Berlin (SRN) / Galerie Paul Bruck, Luxembourg (Lucembursko) / Viola, Praha / Konsthallen, Uppsala (Švédsko)
1969 Galerie 1‘Angle-Aigu, Bruxelles (Belgie) / Baukunst-Galerie, Köln (SRN) / Oblastní galerie, Olomouc 1970 Baukunst-Galerie, Köln (SRN) / Kunstverein, Gdttingen (SRN) / Galerie Václava Špály, Praha
1971 Galerie Walther, Düsseldorf (SRN) / Galerie Hardy Schneider-Sato, Karlsruhe (SRN) / Moderna galerija, Ljubljana (Jugoslávie) / Galerie Alfermann, Solingen (SRN) / Konsthallen, Uppsala (Švédsko) – s Jiřím Johnem a Adrienou Šimotovou
1972 Jacques Baruch Gallery, Chicago (USA) / Baukunst Galerie, Köln (SRN) / Galerie Walther, Düsseldorf (SRN)
1974 Baukunst-Galerie, Köln (SRN)
1975 Jacques Baruch Gallery, Chicago (USA) / Galerie Koch, Hannover (SRN) / Baukunst-Galerie, Kdln (SRN) / Galerie Nickel und Zadow, Nürnberg (SRN) / Kunstsalon Wolfsberg, Zürich (Švýcarsko)
1976 Galerie la taille douce, Bruxelles (Belgie) / Galerie Commeter, Hamburg (SRN) / Galerie Elias, Wieze (Belgie)
1977 Jacques Baruch Gallery, Chicago (USA) / Galerie Walther, Diisseldorf (SRN)
1978 University of North Dakota Art Galleries. Grand Forks (USA) / Baukunst-Galerie, Köln (SRN)
1979 Galerie am Kübelmarkt, Bruchsal (SRN) / Carneol-Galerie, Göteborg (Švédsko) / Idea-Galerie, Haag (Nizozemsko) / Baukunst-Galerie, Köln (SRN) / Výstavní síň Fronta, Praha / Galerie Bäumler, Regensburg (SRN) / Jacques Baruch Gallery, Chicago (USA)
1980 Jacques Baruch Gallery, Chicago (USA) / Kunstverein, Gütersloh (SRN) / Galerie Happy Joss, Hamburg (SRN) / Galerie Konfrontation, Heidelberg (SRN) / Galerija Ars, Ljubljana (Jugoslávie) / Institut für moderne Kunst, Nürnberg (SRN) / Galerie Götz, Stuttgart (SRN) / Galerie Walther, Düsseldorf (SRN) / Baukunst-Galerie, Köln (SRN)
1981 Galerija Grafički kolektiv, Beograd (Jugoslávie) / Galerie Walther, Düsseldorf (SRN) / Kresge Art Center Gallery, Michigan State University, East Lansing (USA) / Baukunst-Galerie, Köln (SRN) / Galerie Rampoldt, Berlin (SRN) / Galerie Happy Joss, Hamburg (SRN) / Galerija Ars, Ljubljana (Jugoslávie) / Galerija Meblo Nova Gorica (Jugoslávie) / Collegium artisticum, Sarajevo (Jugoslávie) / Galerija Josip Račič, Zagreb (Jugoslávie)
1982 Galerie Schmiedel, Bergheim (SRN) / Galerie Rampoldt, Berlin (SRN) / Jacques Baruch Gallery, Chicago (USA) / Cincinnati Art Museum, Cincinnati (USA) / Kulturni dom, Nova Gorica (Jugoslávie) / Haus Amselreuth, Güglingen (SRN) / Galerie Maskenbildchen, Koblenz (SRN) / Galerie Schäfer, Radevormwald (SRN) / Kopparstickskabinettet, Stockholm (Švédsko) / Nationalmuseum, Stockholm (Švédsko) / Konsthall, Malmö (Švédsko) / Galerie Götz, Stuttgart (SRN) / Galleria TK, Trieste (Itálie) / Galerie Goltenhof, Witten (SRN) / Baukunst-Galerie, Köln (SRN)
1983 Kunsthandel Helga Paepcke, Karlsruhe (SRN) / Galerie Happy Joss, Hamburg (SRN) / Galerie Götz, Stuttgart (SRN) / Pilonova galerija, Ajdovščina (Jugoslávie) / Kultumi centar, Beograd (Jugoslávie) / Galerija Loža, Koper (Jugoslávie) / Baukunst-Galerie, Köln (SRN) / Cankarjev dom, Ljubljana (Jugoslávie) / Razstavišče Riharda Jakopiča, Ljubljana (Jugoslávie) / Equivalents Gallery, Seattle (USA) / Dům kultury ROH, České Budějovice
1984 Galerie Götz, Stuttgart (SRN) / Gallery 200, University of Missouri, St. Louis (USA) / Jacques Baruch Gallery, Chicago (USA) / Lahden Taede Museo, Lahti (Finsko) / Galerie Jaroslava Krále, Dům umění, Brno / Sieň Laca Novomeského, Bratislava / Nová síň, Praha / Krajská galerie, Hradec Králové
1985 Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice / The University of Iowa Museum of Art, Iowa City (USA) / The University of Arkansas Fine Arts Gallery, Little Rock (USA) / Pratt Manhattan Center Gallery, New York (USA) / Baukunst-Galerie, Köln (SRN) / Galerie Schmiedel, Bergheim (SRN) / Stadthalle, Bergheim (SRN) / Stadtgalerie, Kiel (SRN) / Okresní muzeum a galerie, Rakovník / Galerie Benedikta Rejta a Okresní knihovna, Louny
1986 Brunswiker Pavillon, Stadtbilderei und Stadtgalerie, Kiel (SRN) / Baukunst-Galerie, Köln (SRN) / Jacques Baruch Gallery, Chicago (USA) / Galerie umění, Karlovy Vary / Galerie výtvarného umění, Cheb / Západočeská galerie, Plzeň / Oblastní galerie, Liberec / J. Noblett Gallery, Sonoma (USA) / Mary Ryan Gallery, New York (USA)
1987 Galéria hl. mesta Bratislavy, Bratislava / Galerie Platýz, Praha / Grinnell College, Grinnell (USA)
1988 Gonzaga University, Spokane (USA) s Albínem Brunovským / Jacques Baruch Gallery, Chicago (USA) / Mary and Leigh Block Gallery, Northwestern University, Evanston (USA) / Santa Barbara Museum of Art, Santa Barbara (USA) / Northern Idaho College, Coeur d‘Alene (USA) – put. výstava s Albínem Brunovským / Galleri Angeln, Lund (Švédsko) / Galéria hl. mesta Bratislavy, Bratislava
1990 Rodný statek Václava Šolce, Sobotka / Galleri Ángeln, Lund (Švédsko) / The New Harmony Gallery of Contemporary Art, University of Southern lndiana, New Harmony (USA) / Grafiska Sállskapet, Stockholm (Švédsko)
1991 Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc / JKZ Galerie, Valašské Meziříčí / Rabasova galerie, Rakovník / Jacques Baruch Gallery, Chicago (USA) / Mount Prospect Public Library, Mount Prospect (USA) / Galerie Jean Briance, Paris (Francie) / Galerie grafiky Centrum české grafiky, Praha
1992 Siemens AG, Erlangen (SRN) / Galerie Götz, Stuttgart (SRN)
1993 Amarillo Art Center, Amarillo (USA) / Středoevropská galerie a Centrum české grafiky, Praha
1994 Galerie Litera, Praha / Výstavní síň reklamní agentury SAM promotion, Náchod / Galerie Polyprint, Wuppertal (SRN) / Galerie Hirniichel, Bad Kissingen (SRN)
1995 Nevada Museum of Art, Reno (USA) / College of Creative Arts, West Virginia University, Morgantown (USA) / Galerie Bode, Nürnberg (SRN) / Galerie Hirmichel, Bad Kissingen (SRN) / Cynthia Bourne Gallery, London (Anglie) / Národní galerie, palác Kinských, Praha / Okresní muzeum, Lanškroun
1996 Císařská konírna Pražského hradu / Panorama Museum, Bad Frankenhausen (SRN) / National Institute of Printmaking, Calcografia, Roma (Itálie)
1997 Kunst-Verein, Coburg (SRN) / Dům Alšovy jihočeské galerie, U Černé věže, České Budějovice
1998 Galerie Vltavín, Praha / Muzeum w Sosnowcu (Polsko) (v rámci kulturního festivalu Horního Slezska)
1999 Miejska Galeria Sztuki, Łód (Polsko) / Galerie Jiího a Bly Koláových, Praha / Hohenheim-Stuttgart University (SRN) /Galerie Pyramida, Praha 2000 Galerie Malá Skála, Boukv statek / Galerie u Klicper, Hradec Králové / Rabasova galerie, Rakovník
     
     
CENY
1954 Cena za kresbu týdeníku Shankar‘s Weekly, Nai Dillí (Indie)
1968 Cena Ex aequo – 2. Międzynarodowe biennale grafiki, Kraków (Polsko)
1969 Grand Prix – 1. Biennale Internationale de Gravure, Liege (Belgie) / Cena – 8. mednarodni grafični bienale, Ljubljana (Jugoslávie)
1970 Cena – 3. Międzynarodowe biennale grafiki, Kraków (Polsko)
1972 Medaile – 2. Internationale Graphik-Biennale, Frechen (SRN)
1976 2. cena – 5. International British Print Biennale, Bradford (Anglie) / Medaile – 4. Internationale Graphik-Biennale, Frechen (SRN) / 2. cena – 3. Norwegian Internationai Print Biennale, Fredrikstad (Norsko)
1978 Medaile – 5. Internationale GraphikBiennale, Frechen (SRN) / Hlavní cena – zlatá medaile – 4. Listowel International Graphic Art Open Exhibition, Listowel (Irsko)
1979 3. cena – 1. Biennale der europáischen Graphik, Heidelberg (SRN) / Prix d‘Achat – 13. mednarodni grafični bienale, Ljubljana (Jugaslávie)
1980 1. cena – 6. Internationale Graphik-Biennale, Fredrikstad (Norsko) / Čestná medaile – 8. Międzynarodowe biennale grafiki, Kraków (Polsko) / Čestná medaile – World Print Council, San Francisco (USA) / Zvláštní cena – World Print Council, San Francisco (USA)
1981 2. cena – Graphica Creativa ‚ 81 Jyváskylá Summer Festival, Jyváskylá (Finsko) / Grand Prix – 14. mednarodni grafični bienale, Ljubljana (Jugoslávie) / Prix d‘Achat – 14. mednarodni grafični bienale, Ljubljana (Jugoslávie)
1982 Zvláštní cena – 7. International British Print Biennale, Bradford (Anglie) / Grand Prix – 5. Triennale for Painting, Drawing and Graphics, Nai Dillí (Indie) / Grand Prix za grafiku – 2. medjunarodna izložba portreta u crtežu i grafici, Tuzla (Jugoslávie)
1983 Grand Prix – stříbrná plaketa – 2. biennale internationale de gravure, Varna (Bulharsko)
1984 Cena J. C. Editions – 8. International British Print Biennale, Bradford (Anglie) / Cena 9. Międzynarodowe biennale grafiki, Kraków (Polsko) / Velký diplom za grafiku a Prix d‘Achat – 3. medjunarodna izložba portreta u crtežu i grafici, Tuzla (Jugoslávie) / 1. cena – I. Biennale grafiki, Lublin (Polsko)
1987 Grand Prix – 4. biennale internationale de gravure, Varna (Bulharsko)
1991 Grand Prix – 1. Triennale Europea dell‘Incisione, Udine (Itálie) / Cena – 1. grafične trienale Hexagonale, Sežana (Slovinsko)
1993 Čestná medaile – Trienále evropské volné grafiky, Praha
     
     
ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH (VÝBĚR)
Amarillo, Amarillo Art Museum · Amsterdam, Stedelijk Museum · Banská Bystrica, Oblastná galéria · Berkeley, University Art Museum of California · Berlin, Nationalgalerie · Bloomfield Hills, Cranbrook Academy of Art Museum · Bratislava, Slovenská národná galéria, Galéria hl. m. Bratislavy · Bruxelles, Musée de I‘ Art Moderne, Cabinet des Estampes · Cambridge, Harvard University Art Museums · Cincinnati, Cincinnati Art Museum · Cleveland, The Cleveland Museum · Des Moines, Des Moines Art Center · Detroit, The Detroit Institute of Arts · East Lansing, Kresge Art Museum · Essen, Folkwang Museum · Firenze, Galleria degli Uffizi · Gainesville, Samuel P. Harn Museum of Art University of Florida · Grand Rapids, Grand Rapids Art Museum · Grinnell, Grinnell Gollege · Hamburg, Kunsthalle · Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie · Hradec Králové, Oblastní galerie · Cheb, Státní galerie výtvarného umění · Chicago, Smart Museum of Art University of Chicago, University of Chicago Law School, The Art Institute of Chicago · Iowa City, University of Iowa Museum of Art · Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění · Köln, Wallraf Richartz Museum
· Liberec, Oblastní galerie · Liége, Musée des Beaux Arts · Litoměřice, Severočeská galerie · Ljubljana, Moderna galerija · London, The Victoria and Albert Museum · Los Angeles, Fisher Gallery University of Southern California, The UCLA Grunwald Center for the Graphic Arts · Louny, Galerie Benedikta Rejta · Lucembursko, Musée National d‘ Art et d‘ Histoire · Macomb, Western Illinois University · Madison, Elvehjem Museum of Art University of Wisconsin · Manhattan, Kansas State University · Morgantown, West Virginia University College of Creative Arts · Moskva, Gos. muzej A. S. Puškina · New York, Jewish Museum, The Museum of Modern Art, The Metropolitan Museum of Art, The Hopewell Foundation · Olomouc, Oblastní galerie
· Osaka, Osaka University of Art · Paris, Bibliothéque Nationale, Musée National de 1‘ Art Moderne – Centre Georges Pompidou, Musée de l‘ Art Moderne de la Ville de Paris · Plzeň, Západočeská galerie · Praha, Národní galerie, Galerie hl. m. Prahy, České muzeum výtvarných umění · Reno, Nevada Museum of Art · Rockford, Rockford College · Roudnice, Galerie moderního umění · San Francisco, California College of Art and Crafts, World Print Council · Skopje, Muzej umjetnosti · Sarajevo, Collegium artisticum · Spokane, Jundt Art Center and Museum Conzaga University · Stockholm, Nationalmuseum · Tampa, Tampa Museum of Art · Torino, Galleria Civica d‘ Arte Moderna · Vienna, Albertina · Washington D.C., Library of Congress, National Gallery
     
     
VYSTAVENÁ DÍLA
     
1.  Dívka a stařec v tanci olej, nitrolak, koláž, plátno 66 × 70,5 1962
2.  Tváře – Elita na tribuně (První máj 1970 na Rudém náměstí v Moskvě) olej, sololit 76 × 96 1970
3.  Trojúhelník olej, dřevo 50 × 67 1972–4
4.  Pokus o sblížení tužka, akryl, plátno 120 × 100 1977
5.  Žrout olej, akryl, sololit 70 × 54 1978
6.  Vox humana (Podle Pollaiuola) tužka, akryl, papír 88 × 125 1980
7.  Voják, žena a tři děti tuš, olej, kolážovaná fotografie na plátně 100 × 120 1981
8.  Voják a matka s děťátkem tuš, olej, kolážovaná fotografie na plátně 125 × 190 1981
9.  Prostor a čas tužka, akryl 100 × 75 1983
10.  Katarsis (Smíření), Dalekáť cesta má, marné volání tužka, akryl, kolážované papíry, plátno 100 × 160 1985
11.  Commedia dell‘ arte (Pohlazení) olej, plátno 160 × 145 1985
12.  Dva u malého stolu (Válka je nelidská stvůra) olej, plátno 125 × 165 1986
13.  Odkopnutí olej, kolážované papíry, plátno 135 × 115 1989
14.  Appassionata humana (Krutá scéna) olej, plátno 75 × 90 1990
15.  Tři hudebníci olej, plátno 145 × 160 1991
16.  Tvář sv. Jana olej, plátno 123 × 100 1991
17.  Parvenue a ovoce II (Hrozny) olej, tuš, akryl na plátně 115 × 135 1993
18.  Variace na Leonardovu Poslední večeři III akryl, tuš, olej, sololit 122 × 250 1993
19.  Bubeník a občan akryl, plátno 105 × 75 1995
20.  Na Karlově mostě I olej, plátno 150 × 160 1996
21.  Quo olej, plátno (quadriptych) 170 × 150 1998
22.  Boží mlýny III akryl, tuš, plátno 180 × 135 1999
23.  Otisky pradávna tuš, akryl, asambláž, vylisované kapradí, plátno 180 × 150 1999
24.  Šeření tuš, akryl, plátno 110 × 90 1999
25.  Na závěr milénia (Variace na Mantegnovo téma „Ukřižování“) akryl, plátno 190 × 245 1999
26.  Na závěr milénia (Dusno) akryl, plátno 190 × 245 1999
27.  Variace na de Heemovo téma „Vanitas“ akryl, plátno 180 × 150 1999–2000
28.  Nostalgie konce akryl, plátno 46 × 31 2000
29.  Tvář a červené nebe akryl, plátno 65 × 45 2004
30.  Stromy života akryl, plátno 180 × 120 2004
31.  Vejce suchá jehla, mezzotinta 49 × 64 1968
32.  Komedie č. 10 suchá jehla, mezzotinta 64 × 84 1969
33.  Fętes galantes de Watteau suchá jehla, mezzotinta, soutisk dvou desek 93 × 61 1970
34.  Hra pro 122 osob suchá jehla, mezzotinta 63 × 49,5 1974
35.  Hra v autě suchá jehla, mezzotinta 63 × 49,5 1974
36.  Konfrontace suchá jehla, mezzotinta 49 × 66 1976
37.  Variace na téma Dáma v kožichu suchá jehla, mezzotinta 67 × 51,5 1978
38.  Vermeerova Dívka čtoucí dopis suchá jehla 67 × 49 1978
39.  Il sorriso - Úsměv (Podle Alessa Baldovinetiho) suchá jehla, mezzotinta 92 × 63 1978
40.  Variace na Goltziův motiv (Chuť) měkký kryt, suchá jehla 66 × 49 1983
41.  Varuj se pátrat po tom co bude zítra suchá jehla, mezzotinta, měkký kryt, lept 93 × 63 1983
42.  Vanitas (Marnost) VII měkký kryt, lept 96 × 64 1983
43.  Carpe diem, carpe noctem (hlava Athény) I měkký kryt, lept 96 × 64 1984
44.  Carpe diem, carpe noctem (Pocta Miloši Formanovi) měkký kryt, lept 64 × 96 1984