RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK5640
Josef Istler
Výstavní síně RG
8. února–12. června 2005
Vernisáž není


Hlava 1945, lept


Bažiny 1946, lept


Vegetace 1951, dřevoryt


Hlava 1958, litografie


Postavy 1958, lept


Hlava 1961, kombinovaná tech.


Kompozice 1961, kombinovaná tech.


Obraz II. 1966, olej na sololitu


Extáze 1970, lept


Hlava 1987, kombinovaná tech.


Dialog 1995, lept


Postava 40. léta, lept


Hlava konec 60. let, kombinovaná tech.


Kompozice, dekalk


Hlava 1965, olej na kartonu


Kompozice 70. léta, kombinovaná tech.
Josef Istler
     (13. 11. 1919 Praha - 19. 6. 2000)
     Studoval v letech 1938 a 1939 v Jugoslávii u německého malíře Waltera Höfnera. Patří mezi čelné představitele českého a evropského surrealismu a informelu. Od roku 1942 člen skupiny RA. Od roku 1945 člen SVU Mánes. Od roku 1947 člen skupiny Cobra, SČVG Hollar a Společnosti Karla Teiga. Od roku 1964 člen hnutí Phases.
     Zabýval se fotografií (fokalk), malbou, kresbou a grafikou, vytvořil i monumentální realizace: triptych pro letiště Praha - Ruzyň - 1969, vitráž pro školu v Mostě 1975, podílel se na výzdobě kostela v Jedovnicích (s M. Medkem, J. Koblasou a K. Neprašem). Jeho dílo je známo z řady samostatných i kolektivních výstav a veřejných sbírek v České republice a jinde v Evropě.
     Svými pracemi je zastoupen v Národní galerii v Praze, ve většině regionálních galerií v ČR, v soukromých a veřejných galeriích po celém světě, mimo jiné v Londýně, Paříži, Berlíně, Bochumi, Amsterodamu, Stockholmu, Ženevě, Silkerborgu.