RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK56
Festival HEROLDŮV RAKOVNÍK
Moravské klavírní trio
Heroldova síň
16. září–16. září 2005

     PROGRAM:
     
     J. Haydn – Klavírní trio C-dur, Hob. XV/27
     
     J. Suk – Klavírní trio c-moll op. 2
     
     Zdeněk Král – Ve čtvrtek na jaře (jednovětá skladba)
     
     P. I. Čajkovskij – Trio a-moll op. 50


Moravské klavírní trio
     Jiří Jahoda – housle
     Jana Ryšánková – klavír
     Miroslav Zicha – violoncello

     Moravské klavírní trio vzniklo v roce 1997 z iniciativy členů Státní filharmonie Brno. Během krátké doby dosáhl soubor vysoké interpretační úrovně a začal pravidelně vystupovat na pódiích v ČR i v zahraničí. Repertoár ansamblu sahá od osvědčených děl klasického období až po skladby současných autorů.
     
     Jiří Jahoda – housle
     Vystudoval brněnskou konzervatoř u prof. B.Kotmela a JAMU v houslové třídě prof. A. Sýkory. V r. 1994 byl jedním ze zakládajících členů Pražské komorní filharmonie (dir. J. Bělohlávek). Pravidelně se věnuje činnosti v komorních souborech a spolupracuje s Českým rozhlasem. Od r. 1995 zastává funkci koncertního mistra II. houslí ve Státní filharmonii Brno.
     
     Jana Ryšánková – klavír
     Absolventka ostravské konzervatoře (M. Toaderová) a JAMU v Brně (prof. Z. Hnát). V roce 1989 získala II.cenu v soutěži konzervatoří ČSR a čestné uznání v soutěži B.Smetany v Hradci Králové roku 1990. Zúčastnila se Mistrovských interpretačních kurzů v Piešťanech a v Brně. Sólově vystoupila s Janáčkovou filharmonií Ostrava a s Moravskou filharmonií Olomouc. Od dob studia na JAMU se začala specializovat na komorní hudbu ve spolupráci s různými sólisty. Nyní působí jako odborná asistentka JAMU v Brně.
     
     Miroslav Zicha – violoncello
     Studoval brněnskou konzervatoř a JAMU u prof. Bedřicha Havlíka. Vzdělání si doplnil aspirantským studiem u Prof. M. Sádla a účastí na interpretačních kurzech u Prof. E. Rautia. Během studia se zúčastnil řady soutěží, z nichž nejvýznamnější byla mezinárodní soutěž v Mnichově v roce 1984. Od roku 1985 působí pedagogicky na brněnské konzervatoři a od roku 1995 také na JAMU v Brně. Vedle pedagogické práce se intenzivně věnuje komorní hře, zejména v Triu Bohuslava Martinů (1985?–?1999), s nímž koncertoval v řadě evropských zemí. Od roku 1999 je členem Moravského klavírního tria.