RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1995
František Zubalík
Výstavní síň na radnici
6. října–6. listopadu 2005
vernisáž 6. října 2005 v 16.00 h


     František Zubalík
     
     Pochází z Hroznové Lhoty na Hodonínsku, kde se narodil 17. září 1938 jako druhý ze šesti dětí. Nelehká sociální situace drobného kovozemědělce, ztížená navíc úmrtím otce - Františkovi bylo v té době čtrnáct -, znamená pro něho a sourozence jediné – pomáhat ostatním, co se dá, a v životě spoléhat především na vlastní síly. Nedostatek dalšího všeobecného a odborného vzdělání musí řešit samostatným studiem a vrozenou šikovností.
      „Když jsem bral za kliku a odcházel na vojnu, už jsem věděl, že rodině ulehčím, když se zpátky nevrátím.“
      Vojančí v Pardubicích a v Rakovníku a nevynechá jediné příležitosti k rozšíření svých znalostí. Záhy ovládá trumpetu tak, že je po něm sháňka mezi kapelníky tanečních i dechových kapel, zájem o elektřinu a vrozená hloubavost z něho učiní profesionálního opraváře rozhlasových přijímačů a televizorů, později aut a ještě později pohonů elektrických lokomotiv na dráze. Postavil dům, zplodil syna (a dceru)… Píše povídky, fotografuje. A maluje.
      „Jako televizní opravář jsem chodil po domácnostech a tady jsem poprvé uviděl řadu výtvarných děl, mluvil s lidmi nejrůznějšího zaměření. To nastartovalo můj zájem o malířství, vážnou hudbu a vůbec o kulturní dění,“ hovoří o počátcích svého největšího koníčka.
      Kreslit začal zhruba v pětačtyřiceti a systematicky po roce 1995. Navštěvuje výstavy, studuje knihy o umění, absolvuje výtvarné kursy Václava Braného, vyráží do plenéru s akademickým malířem Václavem Zoubkem. A úsilí výtvarného autodidakta přináší výsledky. Veškerý čas a většina přemýšlení, pochyb i nadšení směřuje od té doby k malování.
      První bylo jablko pastelkou, následoval akvarel a olej. Převahu v jeho tvorbě má krajina. Kresbička na místě, doma skica akvarelem, obraz olejem.
      „Každou techniku je nutno poznat do hloubky. Moje malování vychází ze solidní kresby viděného a zažitého, pochopitelně využívám i fantazii. Pro svou tvorbu hledám poetickou zkratku a trvalou inspirací je mi Rakovník a jeho okolí,“ říká František Zubalík, který od 6. října do 6. listopadu 2005 ve Výstavní síni na radnici představí veřejnosti své dílo takto uceleně poprvé.