RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK129
Miroslav Hanák
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síně RG
16. února–30. dubna 2006
vernisáž 16. února 2006 v 16.00 h

     Poznej to, co je před tvýma očima, a co je skryto, to ti bude odhaleno.
      Tomášovo evangelium
     
     Krize spočívají právě ve skutečnosti, že staré umírá a nové se nemůže narodit. V tomto mezidobí se objevují morbidní symptomy v nejrozmanitější škále.
      Antonio Gramsci
     
     Základem malířova postupu byla objektivnost, jež nechtěla reprodukovat viděné, nýbrž evokovat viděné prostřednictvím jeho poetického účinu. Předpokladem takového pojetí malířské tvorby jsou rozsáhlé zkušenosti, jež se opírají nejen o to, co je umělec schopen udělat sám, nýbrž i o to, co vytvořili dřívější malíři, kteří probudili v adeptu tohoto umění nejhlubší obdivný ohlas. Manet si to brzy uvědomil a přimělo ho to, aby dělal kopie v muzeích. Hledal při tomto kopírování prvky, jež by byly sto utvářet a obohacovat jeho vlastní styl.
      Antonin Proust
Malíř
     Miroslav Hanák - letošní šedesátník, již vytvořil poměrně rozsáhlé dílo, které se přes různé vývojové peripetie vyznačuje podivuhodnou stejnorodostí. Asi je to dáno jeho osobním založením, vyrovnaností, stálostí a dostatečným sebevědomím. Žije ve skutečném světě, ve skutečném čase, ale umí i snít a o svých zážitcích vyprávět. Pro tvorbu potřebuje smyslové podněty. Nebojí se je po svém interpretovat.
     Poznal jsem ho v době, kdy opouštěl Součkův ateliér na pražské akademii, to ještě maloval pod jeho silným vlivem. Teď je zřejmé, že ale už byl hotovým malířem se svým okruhem témat, metodou tvorby a vyhraněným názorem. Konečně bylo mu něco po třicítce a už měl něco za sebou. Součkovo vedení rozvinulo jeho koloristický talent. Školou požadovaná úhrnná forma mu však byla cizí, našel si analytičtější postup jak odpozorované a svébytně stylizované útržky reality komponovat do celků, aby působily pravděpodobně a přesto byly jeho poetickou vizí. Bral si témata ze svého okolí, z rodinného života, maloval své přátele, věci z domácnosti, krajinu na severozápadním okraji Prahy kolem Horoměřic, kam se už počátkem sedmdesátých let nastěhoval. Vypovídal o společenských událostech, koncertech, kavárnách, hospůdkách. Z těch obrazů vyzařovalo hluboké zaujetí a cosi důvěrného.
     V dalším vývoji se dostal až do poloh, kdy podněty z viděné skutečnosti nahradil o prvky čerpané z vlastní obrazotvornosti. V opouštění smyslových vstupů byl však nedůsledný, konverze se nepodařila a to považuji za dobré. S rozšířenými výrazovými prostředky se dnes vrací k projevu pro něho příznačnému a odpovídajícímu jeho uměleckému typu.
     Hanákova tvorba je osobitá a jaksi vnitřně pravdivá. Tím přikládá svůj kamínek výrazného odstínu do přepestré mozaiky současné vizuální kultury.
      V. Zoubek
     
Miroslav Hanák
Biografie
     Narodil se v Krasíkově na Moravě 1. 5. 1946. Studoval v letech 1964 - 1968 na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a v letech 1973 - 1978 na Akademii výtvarných umění v Praze, absolvoval v ateliéru prof. Karla Součka. Během studia vytvářel imaginativní pastely a grafiky (v Olomouci) a v Praze cyklus lesních interiérů. Roku 1981 realizoval dekorativní výplň okna v Kulturním domě na Dobříši (pískované sklo), roku 1983 se zúčastnil mezinárodního plenéru v Postupimi (NDR) a stal se členem Svazu českých výtvarných umělců. Od roku 1985 do r. 1988 pracoval jako ředitel Středočeské galerie v Praze. Roku 1987 realizoval cyklus panoramatických obrazů do spořitelny (SBČS) v Mladé Boleslavi. V letech 1988 a 1989 se zúčastnil mezinárodního veletrhu v Basileji. Realizoval výzdobu poboček Komerční banky na Pohořelci a na Můstku v Praze (1995). Od roku 1996 je členem Sdružení pražských malířů. V letech 2002 a 2003 zdobil interiér vily v Bedfordshire v Anglii a r. 2005 evangelického kostela ve Zlíně.

Samostatné výstavy:
     1979 Přerov, Galerie ČFVU
     1981 Praha, Galerie Letná
     1983 Mělník, Galerie ve věži
     1984 Rakovník, Okresní muzeum a galerie
     1986 Praha, Galerie Platýz
     1990 Bratislava, Galerie ČFVU
     1990 Ratingen (D), Haarmann Galeriey
     1990 Slušovice, Výstavní síň DAK
     1995 Praha, Galerie Platýz
     1996 Praha, Galerie Řásnovka
     1997 Praha, pobočka Komerční banky Smíchov
     1998 Praha, Česká televize
     1998 Praha, Galerie Řásnovka
     1999 Praha, Questenberský palác
     2005 Praha, výstavní síň Středočeské energetiky
     
Kolektivní výstavy
     1978 Praha, Galerie u Řečických
     1979 Praha, Mánes, Výtvarní umělci dětem
     1983 Postupim
     1983 Varšava, Čs. kulturní středisko
     1984 Praha, Středočeská galerie
     1984 Rakovník, Přátelé
     1984 Beroun
     1984 Příbram
     1984 Praha, Galerie V. Špály
     1985 Litoměřice, Severočeská galerie
     1986 Rakovník
     1988 Frankfurt nad Mohanem
     1991 Basilej
     1996 Isetan, Jokohama, Okajama
     2000 Litoměřice, Salon
     2002 Litoměřice, Salon
     2004 Rakovník, Přátelé
     2005 Praha, Nová síň, výstava JVU
     
Recenze a články v periodikách
     Svoboda, 13. 3. 1979, Malířovy prosté motivy, Pavel Štěpánek
     Tvorba, 28. 10. 1981, - , J. M. Boháč
     Signál, č. 2, 1986, O zamalovaném jablku, Jiří Tibitanzl
     Výtvarná kultura, č. 3, 1987, Malíř Miroslav Hanák, Věra Soukupová
     
Katalogy
     Neuveden, Kunst aus Freundesland, Potsdam, 1983
     B. Jiráčková, Mladí středočeští výtvarníci, Praha, 1984
     V. Soukupová, B. Jiráčková, Miroslav Hanák obrazy, Josef Vajce sochy, Praha, 1987
     Pavel Štěpánek, Český portrét 1877 - 1987, Středočeská galerie Praha, 1987
     D. Sedláček, Elžbieta Grosseová keramika, Miroslav Hanák obrazy, Slušovice, 1990
     V. Soukupová, Miroslav Hanák Bilder, Ratingen, 1990