RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1448
Jiří Kačer
Nové síně pod Vysokou bránou
17. července–2. září 2007
vernisáž 17. července 2007 v 16.00 h


     Narozen 9. 4. 1952 v Praze
     
     Studia
     1967 – 1970 Umělecká řemesla Praha, obor štukatér
     1970 – 1974 Střední kamenosochařská škola Hořice v Podkrkonoší, prof. R. Šrajbr
     1975 – 1981 Akademie výtvarných umění v Praze, Doc. J. Bradáček a Doc. A. Nykl
     
     Od roku 2004 člen Umělecké besedy
     
     Samostatné výstavy
     1982 Ústav makromolekulární chemie, Praha
     1983 Zámek Staré Hrady u Libáně
     1991 Ústav makromolekulární chemie, Praha
     1991 Galerie R, Praha
     1992 Galerie plastik, Hořice v Podkrkonoší
     1992 Zámek Hostivice, Hostivice
     1993 Rabasova galerie, Rakovník
     1993 Galerie Nová síň, Praha
     1995 Městské muzeum, Milevsko
     1997 Dům umění, České Budějovice
     1997 Galerie Špejchar, Jindřichův Hradec
     1998 Galerie V zahradě, Kolín
     1998 Nová galerie V. Kramáře, Praha
     2001 Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy
     2001 Městské muzeum, Hořice
     2002 Letní míčovna Pražského hradu, Praha
     2003 Universitní galerie, Plzeň
     2004 Galerie 9, Praha
     2006 Galerie umění Karlovy Vary
     2007 Galerie Univerzity Pardubice
     
     Společné výstavy
     1987 Rockfest, Palác kultury, Praha
     1987, 1989, 1991 Salon de Tokyo, Japonsko
     1987 Současná česká medaile a plaketa, Praha
     1988 Současná česká medaile a plaketa, Berlín
     1988 Mladí pražští sochaři k poctě H. Wichterlové, Praha
     1989 II. mezinárodní kvadrienále medailí, Kremnica
     1990 Hapestetika, Praha – Brno
     1990 Fidem, Helsinky, Finsko
     1992 Fidem, Londýn
     1993 Příběhy bez konce, Moravská galerie, Brno
     1994 Cotangens, Engelhartszell, Rakousko
     1995 Cotangens, Pražský hrad, Praha
     1998 Grosse Kunstausstellung, Mnichov
     2000 Česká kamenná skulptura 90. let, Pražský hrad, Praha
     2002 Nový zlínský salon III, Zlín
     2003 Pučení, Plastiky a objekty v parku Podvinní, Praha 9
     2004 Audabiac – Uměním ke svobodě, Francie
     2005 Nový zlínský salon IV, Zlín
     2005 Pocta Umělecké besedy V. Rabasovi, Rakovník
     2006 Cesta mramoru, Chodovská vodní tvrz, Praha
     
     Zastoupení ve sbírkách
     Národní galerie, Praha; Ministerstvo kultury ČR
     Galerie Salon de Tokyo, Japonsko,
     Rabasova galerie Rakovník,
     Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice,
     soukromé sbírky v ČR a v zahraničí
     
     

     www.jirikacer.cz