RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK38
České kulturní slavnosti
Festival HEROLDŮV RAKOVNÍK 2007
Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou kulturou s.o. pod záštitou Ministerstva kultury České republiky
- přehled -
9. září–26. září 2007

     Vážení a milí přátelé a příznivci festivalu Heroldův Rakovník. Opět se po roce těšíme na setkání s Vámi. S posluchači a diváky, díky nimž může festival vůbec fungovat a pro které se každoročně snažíme vymyslet ještě lepší dramaturgii nežli v roce minulém, abyste odcházeli z koncertů a představení stále spokojenější a spokojenější. V letošním 4. ročníku jsme pro Vás připravili hudební lahůdku v podání rakovnického rodáka Václava Lukse, který se svým Collegiem 1704 festival zahájí. Dále Vás čeká vystoupení Smetanova tria, které je čerstvě ověnčeno cenou BBC Music Magazin za nejlepší komorní CD roku. Jistě neméně zajímavé budou i další vystoupení: Gentlemen Singers, mladí zpěváci, kteří provádějí stejně kvalitně hudbu klasickou jako swingovou. Či recitál běloruské houslistky Kati Debiak a kytaristy Alexeie Khoreva, trvale žijících veFrancii. A v neposlední řadě vystoupení skvělého komorního orchestru Camerata Bohemica s islandským dirigentem Gudni A. Emilssonem. Toto vše, dle našehonázoru, by mohlo být dalším posunem k dobytí výšin festivalového nebe. A hlavně! Svou účasti přispíváte ke zvýšení kulturní prestiže tohoto kraje. Podporujete vytváření stálých kulturních hodnot. A za to Vám patří náš dík.
     
     FESTIVALOVÝ VÝBOR
     Ing. Zdeněk Nejdl - čestný předseda
     Jana Smýkalová
     Jan Švácha
     Václav Zoubek
     MUDr. Jiří Báča
     Jiří Karel
     Radek Křížanovský
     Sláva Vaic
     Jan Páleníček
     
     Festival pořádá Česká kultura, s. o., a Rabasova galerie Rakovník za finanční podpory města Rakovníka a Středočeského kraje.


     
     Jiří Herold
     Slavný rakovnický rodák Jiří Herold patří mezi nejvýznamnější osobnosti české interpretační scény. Narodil se v roce 1875 a již od dětství projevoval mimořádné hudební nadání. Po ukončení základního vzdělání v Rakovníku pokračoval ve studiu na gymnáziu, odkud po třech letech odešel do Prahy na Pražskou konzervatoř. Zde se ho ujal proslulý houslista profesor Ferdinand Lachner. V hudební teorii se Herold zdokonaloval ve třídě Antonína Benewitze a současně navštěvoval hodiny skladby u Antonína Dvořáka. V roce 1886 měl možnost také spolupracovat ve Vídeňské opeře s Gustavem Mahlerem. Všechna tato setkání měla zásadní vliv na utváření mimořádné osobnosti Jiřího Herolda. Svědčí o tom hned jeho první angažmá. Po studiích působil nejprve v již zmíněné Vídeňské opeře a poté se stal koncertním mistrem ve lvovské opeře. Po návratu do Čech byl v roce 1901 přijat do České filharmonie a o pět let později se stal členem proslulého Českého kvarteta, které vytvořilo základy věhlasné české komorní školy na dlouhá desetiletí. V roce 1922 byl jmenován profesorem Pražské konzervatoře. Osobnost Jiřího Herolda se vepsala do hudební historie zlatým písmem a stala se významným pilířem české kultury v obecném slova smyslu.
     České kulturní slavnosti, jako esence duchovních hodnot českého národa prezentovaná předními českými i zahraničními umělci, vznikly v roce 2002 spojením významných českých festivalů při zachování jejich vlastních tradičních identit. Pořadatelé festivalů:
     JARO JOSEFA SUKA – Benešov
     TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO – Tanvald
     MARTINŮ FEST – Polička
     DVOŘÁKOVA OLOMOUC – Olomouc
     BYSTŘICKÉ ZÁMECKÉ SLAVNOSTI – Bystřice p. Hostýnem
     FESTIVAL STARÉ HUDBY – Český Krumlov
     HEROLDŮV RAKOVNÍK – Rakovník
     MLADÉ PODIUM – Pardubice
     PRAŽSKÉ KOMORNÍ SLAVNOSTI – Praha
     TRUTNOVSKÝ PODZIM – Trutnov
     spatřují význam tohoto propojení v jednotné podpoře takového umění, které pozitivně ovlivňuje kvalitu našeho každodenního života, našeho myšlení a tím i morální profil celé společnosti.
     Dalším jednotícím atributem, v souvislosti s narůstající celoevropskou ekonomickou a společenskou globalizací, je společná potřeba systematické podpory národního umění, tj., umění, které představuje a dále rozvíjí tvůrčí a interpretační tradice Čechů, Moravanů a Slezanů.
     Duchovní a uměleckou záštitu poskytl těmto slavnostem čestný výbor složený z významných osobností českého kulturního života: prof. Zuzana Růžičková (cembalo), prof. Ivan Moravec (klavír), prof. Jiří Bělohlávek (dirigent), herec Radovan Lukavský a publicista Ivan Medek.
     Nemalý přínos tohoto sloučení nacházejí jednotliví pořadatelé, v dnešním politickoekonomickém prostoru, ve vzájemné podpoře a předávání zkušeností při vyhledávání finančních zdrojů, jež jsou nezbytným předpokladem pro realizaci takto kvalitních kulturních pořadů.
     Dramaturgická rozmanitost Českých kulturních slavností, koncipovaná ve prospěch všeobecné vzdělanosti českého národa, oslovuje široké vrstvy kulturní veřejnosti všech věkových generací. Vedle komorních a orchestrálních koncertů, pořadů pro mládež, divadelních představení a výstav obrazů předních českých výtvarníků jsou festivaly provázeny i koncerty ostatních žánrů. Folkové či jazzové večery, stejně tak jako prezentace různých etnických projevů, se staly samozřejmostí dramaturgie Českých kulturních slavností. Hlavním dramaturgem je violoncellista Jan Páleníček.

     Program:
     
     Neděle 9. 9. 2007
     Nová síň pod Vysokou bránou
     17.00 hod. Středočeské sdružení výtvarníků - členská výstava 2007
     Heroldova síň
     19.00 hod. Collegium 1704 – umělecký vedoucí Václav Luks - Capricio stravagante
     
     Středa 12. 9. 2007
     Heroldova síň
     19.00 hod. Smetanovo trio - Brahms, Janovický, Dvořák
     
     Neděle 16. 9. 2007
     Heroldova síň
     19.00 hod. Gentlemen Singers - Od klasiky ke swingu
     
     Středa 19. 9. 2007
     Heroldova síň
     
     19.00 hod. Katia Debiak – housle (Francie), Alexei Khorev – kytara (Francie) - Vivaldi, Paganini, Piazzola, Sarasate, Barrios
     
     Středa 26. 9. 2007
     Kulturní centrum
     19.00 hod. Camerata Bohemica, dirigent – Gudni A. Emilsson (Island) - Grieg, Ullmann, Schubert