RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1418
SOKOLOVÉ MĚLI SLET
Výstavní síně Ranasovy galerie ve Vysoké ulici 232
27. září–21. října 2007
vernisáž 27. září 2007 v 16.00 h