RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1834
Stanislav KOVÁŘ
výběr z díla
Výstavní síně Rabasovy galerie
25. dubna–17. června 2007
vernisáž 25. dubna 2007 v 16.00 h