RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1586
RAKOVNÍK od města KOMORNÍHO k městu KRÁLOVSKÉMU
Výstavní síň na radnici
4. září–5. října 2008
vernisáž 4. září 2008 v 16.00 h
     Originály privilegií Jana Lucemburského, Vladislava Jagellonského a Rudolfa II.