RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1390
Meziválečný tramping na Rakovnicku
Výstavní síň na radnici
24. června–6. září 2009
vernisáž 24. června 2009 v 16.00 h
     Ve spolupráci se Státním okresním archivem Rakovník