RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1759
SSV – členská výstava 2009
Nová síň pod Vysokou bránou
6. září–8. listopadu 2009
vernisáž 6. září 2009 v 17.00 h
Vystavují tito umělci a tato díla:
     
     Dagmar Čápová: Půlnoční band, 2008
     Otakar Čemus: U lesní tůně, 2008
     Jiří Černý: Větvičky, 2007
     Rozália Darázsová: Sen, Plch, Sova pálená
     Jan Dvořák: Léto na vsi, Vesničanka v kopcích, 2009
     Ivana Erbenová: Zahrada, 2008
     Alena Ertlová: Cesta, Body, Mezera, 2009
     Zdenka Fiedlerová: Žlutá ryba, Růžová lastura, 2008, Malá jarní krajina, 2009
     Josef Hlaváček: Woodoo Lounge, The Double Lemon, Cocon, 2002
     Petr Kmošek: Ticho, Pobřeží, 2008, Na sicilských stráních III.
     Viktor Konečný: Gustav Schönberg, Úleva v bolesti, Aran Chačaturjan, 2009
     Tibor Kopócs: Park zapomenuté lásky, Orel letí vysoko, Ptačí muž III.
     František Králík: Krajina otevřený prostor II, Krajina otevřený prostor III, 2009
     Soňa Lebedová: Noc, Krajina, Hra, 2009
     Eva Linksfeilerová: Příběhy I, Příběhy II, Příběhy III, Příběhy IV, Jen moře, Přílet Múzy, Setkání v dešti, Hnízdo, 2009
     Július Németh: Jaro v Harrachově, Vzdušný koridor, Benátské zrcadlo, Přijď i zítra, synu
     Petr Pavliňák: Krajina, 2009
     Jaroslav Petrželka: Stromy, Les, 2008–9
     Ondřej Pokorný: Bludištění, Šnečí sen, 2008
     Stanislav Pokorný: Kříž templářů, Triguetra, 2005
     Zdeněk Prokop: TAKE FIVE 2, ROCK AND ROLL, 2009, DAVE BRUBECK QUARTET TAKE FIVE
     Jana Přibylová: Zlaté kapradí I., Zlaté kapradí II., 2009
     Pavel Rajdl: Pěvec, Čekání II, 2007
     Jaroslav Rezler: Prolínání, 2009
     Jozef Szilva: Portrét van Gogha, Portrét Moneta, Bílý obraz
     Marie Slavotínková: Doteky, V korunách stromů I, V korunách stromů II, 2009
     Karel Souček: Krajina u Koněprus, Berounka u Srbska, 2009
     Petr Lubomír Štícha: Návrat na druhý břeh, 2006-9, Zapomenuté vzpomínky na Hanu Ch., 2007
     Josef Švarc: Soumrak druidů, Živá krajina I., Živá krajina II., 2009
     Jiří Matouš Trnka: Maminka, 2009
     František Tomík: Pocta velkému kejvači, Sběratel kulových blesků, 2008
     Marie Trnková: U zrcadla, Maminka, 2008-9
     Jiří Vorel: Postava, Žena, Pán Ježíš, 2009
     Tomáš Vosolsobě: 1-1990, 1990, 9-1991, 1991, 9-1996, 1996
     Václav Zoubek: Rakovnický kalendář I., Rakovnický kalendář II., Rakovnický kalendář III., Rakovnický kalendář IV., 2009