RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1454
Přírůstky sbírek Rabasovy galerie 2005–2009
Výstavní síně RG
21. ledna–11. dubna 2010