RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1616
FOS Sokolov
Výstavní síň na radnici
8. dubna–9. května 2010
vernisáž 8. dubna 2010 v 16.00 h


Vítězslav Marvánek


Václav Suchý


Petr Pohanka


Olga Szabová


Miroslav Thiele


Miloš Váša


Ludvík Erdmann


Lenka Dvořáková


Josef Šimáček


Adéla Vášová


Miroslav Müller
     Fotoklub FOS Sokolov, o. s. byl založen v dubnu 1961 jako tvůrčí skupina z nejúspěšnějších autorů Sokolovska a za její existence se v ní vystřídala řada velice úspěšných autorů. Po roce 1989 přetransformovala tato skupina na regionální fotoklub se sídlem v Městském domě kultury Sokolov. Od srpna 2007 je registrován jako občanské sdružení FOS Sokolov, o. s. Za dobu své existence se FOS Sokolov podílel nemalým množstvím snímků na různých fotografických soutěžích a výstavách doma i v zahraničí, za což jeho jednotliví členové, ale i kolektiv obdrželi četná uznání a ocenění.

     V listopadu 1994 začal FOS Sokolov spolupracovat s fotoklubem z partnerského města Saalfeld a později i s dalšími německými fotokluby z Kulmbachu, Lübbenau, Plauen, Merseburgu a Filderstadtu. Společně založili česko-německé sdružení fotoklubů „G 7“ a pořádají společné výstavy, meziklubové soutěže a jiné aktivity. V rámci této kooperace organizuje sokolovský fotoklub již více jak deset let každoročně výstavu „Fotografické setkání“ a „Setkání přes hranici“ v Sokolově. Kromě aktivity s německými fotokluby pořádá tento fotoklub i další výstavy v Sokolově a dalších městech u nás a v Německu. Pravidelně se zúčastňuje mapového okruhu Nekázanka a Ratibořického mapového okruhu.
     Předsedou občanského sdružení FOS Sokolov, o. s. je Miroslav Müller, prezidentem fotoklubu a hlavním organizátorem aktivit klubu je Ludvík Erdmann, finance obhospodařuje Adéla Vášová a chod mapových okruhů a soutěží obstarává Miloš Váša. Dalšími členy klubu, krom již uvedených jsou: Petr Callo, Lenka Dvořáková, Václav Holešovský, Miroslav Kolbasa, Vítězslav Marvánek, Petr Pohanka, Václav Suchý, Olga Szabó, Josef Šimeček, František Schramm a Miroslav Thiele.
     Fotoklub se schází dvakrát v měsíci, vždy ve čtvrtek od 16:00 hodin v MDK Sokolov podle předem stanoveného plánu, který je uveden na níže uvedených webových stránkách.
     http://www.fos-sokolov.webpark.cz