RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1612
Mirek Kaufman - tekuté písky
Nová síň pod Vysokou bránou
6. května–27. června 2010
vernisáž 6. května 2010 v 16.00 h
     Mirek KAUFMAN
     (*1963 v Žatci)
     1983–1989 Akademie výtvarných umění v Praze
     1988–1989 École des Beaux–Arts, Paříž
     1991–1992 pobyt v Paříži
     1992–1993 Ženeva, stipendijní pobyt ARTEST, studijní pobyt v Epernay, Francie
     1993–1994 studijní pobyt v La Chaux–de–Fonds,
     Žije a pracuje v Praze

     Tekuté písky
     Toto slovní spojení pro mě představuje dvojí kouzlo. Na jedné straně je to cosi exotického, s odkazem ke vzdáleným končinám, navíc s nádechem jistého nebezpečí.
     Souvisí to snad s představou, že cokoliv nebo i člověk sám, může na takovém místě zmizet beze stopy. S mírným nadhledem je zároveň možno vnímat tento jev a s ním spojené okolnosti jako symbol čehosi nestabilního a nejistého už svou podstatou.
     Někdy nestačí ani nanejvýš opatrná chůze po takto vratkém povrchu, který bez viditelných známek hrozí, že se každým okamžikem dá do pohybu a je ve všech směrech nepředvídatelný.
     K takovému způsobu našlapování na proměnlivém podkladě by se snad dalo přirovnat počínání malíře. V nejistém terénu není možné vsadit na žádnou jistotu a každý krok je třeba pečlivě vážit. Nabízí se snad i možnost takové místo co nejrychleji přeběhnout, ale ani to nezaručuje jednoznačný úspěch.
     Vypadá to tedy, že štěstím je každé pevné spočinutí na předem nevypočitatelném území.
     m. k./duben 2010