RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1412
Vladimír Tesař - grafika
Výstavní síně RG ve Vysoké ulici 232
27. ledna–10. dubna 2011
vernisáž 27. ledna 2011 v 16.00 h
     VLADIMÍR TESAŘ
     Na své umělecké cestě, odvíjející se od poválečných let 20. století, prošel Vladimír Tesař dlouhou a plodnou cestu. Významně zasáhl do několika výtvarných oborů. Jako scénograf navrhl řadu divadelních výprav včetně kostýmů, ale též divadelních a filmových plakátů. Vytvořil stovky knižních a časopiseckých ilustrací a knižních obálek, věnoval se soustavně tvorbě ex libris, volné grafice, kresbě a malbě. Spolupracoval s architekty při výzdobě významných architektonických zakázek doma i v zahraničí.

     Raná tvorba a orientace umělce, spadající do dusného období prvního desetiletí po 2.?světové válce, jsou mimo jiné spojené se středečními debatními večery v Makarské vinárně na Malé Straně, kde se scházela desítka mladých talentovaných umělců, většinou z ateliéru AVU. J. Jíra, J. Šerých, L. Karoušek, J. Rada, M. Truksa, V. Tesař, F. Peterka, M. Preclík a další se časem sdružují ve skupině zvané M 57 – Makarská, podle místa a data. Programově prosazují zásadu upřímnosti a pravdivosti v umění, „neboť umění je a zůstává otázkou charakteru“. Celá 60. léta představují výrazný umělecký nástup této silné skupiny, na jejímž profilu se podílela především kresba a grafika.