RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1551
Milan Vácha - sochy, Jiří Altman - grafika, Rudolf Riedlbauch - malba
Nová síň pod Vysokou bránou
23. června–28. srpna 2011
vernisáž 23. června 2011 v 16.00 h

     Výstavu zahájí PhDr. Dušan Sedláček
     Jana Jarkovská a Jan Riedlbauch zahrají na flétny skladby Václava Riedlbaucha a Johanna Joachima Quanze


Pastýřka (Jeffers), 1965, 590×250


Slunečnice, 1978, 400×390


Piják až za hrob – Villon, 1968, 360×250


V pohybu, 2001, olej, plátno, 83×65


Pád, 1989, olej, plátno, 146×114


Kouzelník II, 2003, olej, plátno, 100×75


Vidění Ezeichela (anděl), 1992


Kosmická brána, 2010


Rodina, 1984
     Malíř a grafik Jiří Altmann se narodil 28. ledna 1942 v Praze, v rodině se silnou hudební tradicí. Sám však projevoval od dětství talent výtvarný a po ukončení gymnázia byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval u profesorů Silovského a Tittelbacha. Ten si všiml jeho schopnosti zvládat grafické techniky a doporučil mu, vydat se především tímto směrem. Studia ukončil v roce 1966 cyklem grafických listů k básním F. Villona, které krátce poté rozpracoval pro nakladatelství Odeon. K vydání knihy tohoto básníka však nedošlo, protože srpnové události roku 1968 změnily původní ediční plány.
     Malíř Rudolf Riedlbauch se narodil 14. 6. 1944 v obci Dýšina u Plzně a vyrůstal v jihočeských Strakonicích. Tam navštěvoval hudební oddělení lidové školy umění a hrál na klarinet v komorním a dudáckém orchestru. Současně se u něho již od dětství projevoval vyhraněný talent výtvarný. Během let se ukázalo, že jeho osudem bude malování, ale i to, že hudba v něm bude mít trvalé místo a stane se zdrojem inspirace mnoha obrazů.
     Sochař Milan Vácha se narodil 9. prosince 1944 v Praze-Radlicích. Od dětství rád kreslil a maloval, a proto jej matka přihlásila do kursu kreslení pro dospělé v závodním kulturním domě podniku Motorlet Jinonice. V roce 1955 začal jako jedenáctiletý docházet do ateliéru akademického malíře Františka Čiháka, který jej zdokonaloval v kresbě a malbě a seznámil jej i se základy dalších výtvarných technik. V roce 1959 byl přijat na Střední odbornou školu výtvarnou V. Hollara, kde poprvé poznal také obor sochařský se vším, co k němu náleží. V posledních ročnících se mu věnoval nejvíce ze všech předmětů, zejména pracemi v sádře a prvními pokusy v kameni a vytvořil zdařilé portréty. Tento obor jej stále více přitahoval řemeslnou podstatou.