RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK10968
Karel Pokorný
Krajiny
Výstavní síně RG
9. února–6. května 2012
vernisáž 9. února 2012 v 16.00 h
     Akademický malíř Karel Pokorný šel vždy svojí vlastní cestou bez ohledu na různé umělecké skupiny a formace a také bez ohledu na tendenční vlivy jimž současné výtvarné umění často podléhá. Maloval a maluje hlavně krajinu a inspiruje se nejen českou krajinou zejména kolem Říčan, Berounky, Rakovníka a jižních Čech, ale i krajinou evropskou na svých cestách po Itálii, Francii, Německu, Holandsku, Balkáně a jinde. Tato evropská krajina je i předmětem dnešní výstavy několika desítek akvarelů tady v krásné galerii v Rakovníku. Vystudoval Akademii výtvarných umění v  polovině šedesátých let v ateliéru prof. Vojtěcha Tittelbacha a tak zažil ještě řadu umělců, kteří byli mnohdy součástí meziválečné a válečné avantgardy a jejichž obrazy jsou už dnes součástí národního kulturního dědictví.
     Krajina je v Pokorného malířském a kreslířském díle fenoménem převyšujícím figurální malbu, je nadčasová, byla tu před desítkami tisíc let a bude tu i po nás. Otázkou je v jakém stavu, zda ji dokážeme zkultivovat jako naši předkové, nebo zničit a zdevastovat v honbě po zisku a ještě více konzumní společnosti. Krajina v malířově díle tak jak ji vidíme dnes je zatím pokojná, romantická a odpočívající, prosluněná jihofrancouzskými vinicemi, orámovaná toskánskými cypřiši a holandskými větrnými mlýny. V létě je to zasněná krajina většinou plná slunce, zeleně kopců a modří potoků a řek, v zimě pak dřímající nostalgická přikrytá jiskřivou sněhovou pokrývkou až pohádkově čistou. Tak nějak cítí a maluje svoji krajinu Karel Pokorný již více jak čtyřicet let. Je zručným kreslířem a ze svižné a dokonalé kresby jeho krajina vychází obohacena svěží akvarelovou technikou dodávající jí tu jedinečnou neopakovatelnou atmosféru.
     Jiří Karbaš
     Leden 2012