RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK11059
DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Výstavní síně RG
5. března–20. dubna 2012
vernisáž 5. března 2012 v 16.00 h

     Téma: „Moje babička/můj dědeček a zážitek s nimi“
     Kategorie
     A. žáci mateřských škol a předškoláci z Rakovníka
     B. žáci 1.-3.ročníků základních škol v Rakovníku
     
     Rozsah:
     Každý soutěžící odevzdává jeden výkres formátu A4. Dílo musí být na zadní straně vybaveno jménem, příjmením a věkem autora, bydlištěm a kontaktem na rodiče, nebo názvem školního/ předškolního zařízení.
     
     Termín:
     Termín pro zaslání výkresů do Domova na Zátiší, S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník je stanoven nejpozději na 20. 4. 2012.
     
     Porota:
     Porota soutěže bude složena z klientů Domova Na Zátiší Rakovník, kterým ztvárněné vzpomínky dětí jistě přinesou radost.
     
     Vyhodnocení:
     V každé kategorii ohodnotíme vítěze, účastníka na 2., 3. a 4-15.místě. Všichni vítězové budou na přelomu května a června tohoto roku pozváni do Heroldovy síně Rabasovy galerie, kde obdrží hodnotné ceny (stavebnice Lego, výtvarné potřeby apod.).
     
     Podpořeno z Fondu hejtmana Středočeského kraje
     MUDr. Davida Ratha