RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1128
Dům dětí a mládeže Rakovník
Výstavní síň na radnici
27. dubna–13. května 2012
vernisáž 27. dubna 2012 v 16.00 h
     Výstava k 60. výročí otevření DDM v Rakovníku