RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1132
K.ART.E - Spolek komárňanských výtvarníků
Nová síň pod Vysokou bránou
12. července–9. září 2012
vernisáž 12. července 2012 v 16.00 h
     Ida Gaálová, historička umění
     1974 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, dějiny umění a?etnologie (Nyní Masarykova univerzita)
     
     Tibor Kopócs, grafik, malíř
     1966 Univerzita P. J. Šafárika v Prešove, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
     1986 Univerzita P. J. Šafárika v Prešove, Filozofická fakulta, doktorát z estetiky a dějin umění
     
     Bronislava Bočáneková, průmyslová designérka, design lodí a plovoucích objektů
     1999 VŠVÚ Bratislava, obor Transport design
     
     Sylvia Czafrangó, malířka, keramička
     2002 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
     2006 Univerzita výtvarných umění v Budapešti, doktorát
     
     Rozália Darázsová, sochařka
     1976 VŠVÚ Bratislava, ateliér reliéfního sochařství prof. Rudolfa Pribiše
     
     Zoltán EsFekete, grafik
     2006 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Filozofická fakulta, obor kulturologie
     
     Ernest Kocsis, malíř, grafik, karikaturista
     1967 Pedagogická fakulta v Nitre, výtvarná výchova
     1980 Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta, doktorát z dějin umění
     1985 Karlova univerzita v Praze, kanditát věd
     
     Beáta Kossa. designérka, módní návrhářka, malířka
     2003 TUL Liberec, katedra designu, obor textilní a oděvní návrhářství Doc. Emílie Frýdecká ak.?mal.
     
     Gyula Németh, publicista, fotograf
     1967 Gymnázium Komárno, Institut DS osvetového ústavu Bratislava (národnostní kultura)
     
     Gábor Ölveczky, grafik, typograf
     1975 vyučený typograf
     
     Magdaléna Serbáková, textilní výtvarnice, malířka
     1974 Univerzita P. J. Šafárika Prešov, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
     
     Juraj Svitek, malíř, fotograf
     2007 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné tvorby a výchovy
     2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, doktorát
     
     Daniel Szalai, grafik, malíř, textilní výtvarník
     grafik, malíř, textilní výtvarník
     
     Jozef Szilva, grafik, malíř
     Vysoká škola výtvarných umění Budapest

     Město Komárno je nejen nositetelem bohatých historických tradic, ale i významného výtvarného dědictví. I v minulosti zde působily umělecké osobnosti, existovaly výtvarné školy a sdružení. Není tomu jinak ani dnes. Vícero výtvarníků z Komárna a z jeho okolí se v prosinci roku 2003 rozhodlo založit Spolek komárňanských výtvarníků s názvem – K.ART.E. Hlavním cílem spolku je organizování společných výstav doma i v zahraničí, vydávaní katalogů a uskutečňování různých akcí, spojených s výtvarným uměním. Členy spolku jsou umělci slovenské i maďarské národnosti, z levého i pravého břehu Dunaje, malíři, grafici, sochaři, uměleckoprůmysloví výtvarníci i historici umění. Jsou mezi nimi představitelé různých generací, sledující různé umělecké principy, uplatňující různé výrazové prostředky.
     Od svého založení uspořádal spolek K.ART.E řadu individuálních i skupinových výstav svých členů v mnoha městech doma i v zahraničí (v Maďarsku, v Čechách). Každoročně pořádá svou členskou výstavu v Komárně, z počátku v galerii maďarské kulturní organizace CSEMADOK, v posledních letech v prostorách Podunajského muzea v Komárně. Na těchto výstavách, které se staly již tradicí, představuje každý z členů K.ART.E několik děl ze své nejaktuálnější tvorby. V našem městě a v jeho okolí žije mnoho výtvarných umělců, na které můžeme být hrdí a kteří si zaslouží, aby jsme jim věnovali pozornost. Vždyť jejich umělecká tvorba obohacuje a zušlechťuje i nás samotné. Myslím, že toto je v dnešní uspěchané době, kdy nám zůstává stále méně času na sebe navzájem, pro objevování krásy a vychutnávání umění, velmi důležité.
     Současná výstava Spolku komárňanských výtvarníků – K.ART.E je realizována z podnětu pana Gyuli Németha, organizátora mezinárodních výtvarných tvořivých táborů, pravidelně pořádaných organizací CSEMADOK v Nesvadech poblíž Komárna a pana Jaroslava Rezlera, předsedy Středočeského sdružení výtvarníků, který byl účastníkem pravě tohoto tvořivého tábora. Spolek K.ART.E a umění milující veřejnost našeho města naopak v budoucnu s radostí uvítají české umělce ze Středočeského sdružení výtvarníků.
     Zbývá nám jen přát si, aby takováto setkání nebyla ojedinělá, protože výtvarné umění, podobně jako hudba, nezná hranic ani jazykových bariér a je jednou z nejpříjemnějších cest k vzájemnému poznávání a sbližování.
     
     Ida Gaálová
     historička umění
     K.ART.E Komárno
     Květen 2012