RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK22
Milan Ressel
Nová síň pod Vysokou bránou
24. října–20. ledna 2013
vernisáž 24. října 2012 v 16.00 h


No comment


Pohybové cvičení


Čekání na…?


Malé nádraží III.


Metoda pokus, omyl nevyšla doktore


Big brothers
     
Milan Ressel
     
     Narodil se 1. prosince 1934 v Ostravě.
     Studoval na Vyšší škole uměleckoprůmyslové v Praze (1949?–1953) a na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. M. Holý, K. Minář, K. Souček, 1953?–1959).