RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK23
Anomálie
Výtvarný kroužek při Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
30. května–30. června 2013
vernisáž 30. května 2013 v 16.00 h