RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK21
Antonín a Tadeusz Bartošovi
otec x syn
Výstavní síně RG
25. července–6. října 2013
vernisáž 25. července 2013 v 16.00 h
     Antonín Bartoš
     Narozen 27. října 1933 v Hostětíně. Vyučil se v Duchcově hrnčířem a malířem porcelánu, v letech 1951–52 studoval Keramickou školu ve Znojmě, 1952–1956 Střední odbornou školu keramickou v Bechyni a 1956–1962 pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u Otto Eckerta. Vytvářel keramické obrazy, reliéfy, volné plastiky a řadu realizací v architektuře. Od šedesátých let se účastní významných přehlídek doma i v zahraničí a obdržel řadu ocenění, mimo jiné zlatou medaili ve Faenze roku 1971. V Rakovníku často pobýval v keramických závodech kde realizoval svá díla a žil ve zdejší keramické komunitě.
     
     Tadeusz Bartoš
     Narozen 1970, roku 1989 dostudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (V. Hollara) a roku 1998 Fakultu užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
     Výchozím bodem mých obrazů je kresba. Ve skicáku intuitivně zachycené náměty a myšlenky následně rozvíjím a kombinuji ve větších formátech na plátně, obraz si v průběhu práce natáčím a převracím a jednotlivé plány prolínám do vrstev – teprve tehdy původně kresby nabývají charakteru malby, přičemž se rád nechávám překvapovat nově vznikajícími nečekanými tvary a souvislostmi, které jsou pro průběh práce stále více určující až její výsledek nakonec výchozí skicu často téměř beze zbytku opouští.