RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK26
Tomáš Polcar
KYKLOS
nová síň pod Vysokou bránou RG
7. listopadu–12. ledna 2014
vernisáž 7. listopadu 2013 v 16.00 h


Atomos


Atomos


Hnití plodí žití


Soma
     Tomáš Polcar
     Kyklos (z řetiny) znamená kruh, kolo. Tvorba Tomáše Polcara, představitele umělecké generace, která vystoupila v 90. letech, je s kruhem spjata obsahem i formou. Jako tvarem, jevem či řetězcem souvislostí se jím Tomáš Polcar zabývá opakovaně, vždy s inovujícími a dále rozvíjejícími myšlenkovými posuny. Výstava Kyklos představuje v návaznosti a zárovneň v kruhu tři po sobě jdoucí cykly. Hnití plodí žití se vztahuje ke krajině a jejímu plynutí ve věčném koloběhu proměny. Atomos řeší kruh jako dokonalý platónský tvar, a tedy jako základní útvar, z něhož se odvozují okolní entity a vztahy. Zatím poslední Sómavychází z tvaru buňky včelího plástu a zaměřuje se na dokonalost jejího tvaru, jím tvořenou síť, a s nimi asociativně propojenými vztahy části a celku, vznikem a rozpadáním, plností a prázdnotou. Myšlenka, formulovaná do obrazu či trojrozměrného objektu v takto představeném sledu cyklů vychází jako základní složka Polcarova rukopisu.