RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK807
Nesvady (SK)
30. května–8. června 2014
30. května


30. května


30. května


30. května


30. května


30. května


30. května


30. května


30. května


31. května


31. května


1. června


1. června


1. června


1. června


2. června


2. června


2. června


3. června


3. června


3. června


3. června


3. června


3. června


4. června


4. června


4. června


4. června


4. června


4. června


5. června


5. června


5. června


5. června


5. června


6. června


6. června


6. června


6. června


7. června


7. června


7. června


7. června


8. června


8. června


8. června


8. června


8. června
     Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan
     
     Testvérvárosok polgárainak találkozói
     
     Nesvady / Naszvad - SK, Tűzvirág fesztivál 2014
     
     Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 267 állampolgár részvételével, akik közül 85 Nesvady-Naszvad település (SK), 34 Association Friends of Jaslo and Jaslo S region (PL), 40 Kiskőrös (HU), 34 Stredočeské Sdružení Výtvarníkú UVU (CZ), 34 BKM Önkormányzat Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelye (HU), 40 Mezőbergenye (RO) polgárai.
     
     Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Nesvady - Naszvad, Szlovákia volt, 30/05/2014 és 08/06/2014 között.
     
     Részletes leírás:
     
     30/05/2014 • Közösségi rendezvények. szakmai találkozó. Szimpózium megnyitó. Vendégek bemutatkozása, előadások. Kiállítások –megnyitó, szabadtéri rendezvények, vers, citerazenekarok, jazz koncert.
     
     31/05/2014 • Közösségi rendezvények, szakmai találkozó. Előadások – testvértelepülések képviselőinek prezentációja. Előadások - „Az EU jövője és alapértékei. Ünnepi Akadémia. Ünnepi fogadás. Könnyűzenei koncert. A nap folyamán szabadtéri kísérőrendezvények, szimpózium látogatás.
     
     01/06/2014 • Közösségi rendezvények, szakmai találkozó. Kiállítások megnyitása - kultúrház, tájház, templom, szabadidő központ. Párbeszéd és kerekasztal a partnertelepülések polgárainak bevonásával „Aktív európai polgárság: részvétel és demokrácia Európában”. Szabadtéri rendezvények, sportesemények. Helyi könnyűzenei együttesek előadása.
     
     02/06/2014 • Civil aktivitások, ifjúsági programok, foglalkozások. Ismerkedés az alkotótáborban, testvértelepülések képviselőinek bemutatkozása – egyéni prezentációk. Előadások az alkotótáborban kézműves foglalkozások szerint, beszámolók a nap eseményeiről.
     
     03/06/2014 • Civil aktivitások, ifjúsági programok, foglalkozások. Szakmai előadások felváltva a csoportok szerint – napi téma: környezetvédelem, térségfejlesztés. Előadások az alkotótáborban kézműves foglalkozások szerint. Beszámolók a nap eseményeiről
     
     04/06/2014 • Civil aktivitások, ifjúsági programok, foglalkozások. Szakmai előadások felváltva a csoportok szerint – napi téma: önkéntesség, szolidaritás. Előadások az alkotótáborban kézműves foglalkozások szerint. Beszámolók a nap eseményeiről.
     
     05/06/2014 • Civil aktivitások, ifjúsági programok, foglalkozások. Szakmai előadások felváltva a csoportok szerint – napi téma: esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés. Előadások az alkotótáborban kézműves foglalkozások szerint. Hagyományápoló csoportok fellépése – népszokások bemutatója. Beszámolók a nap eseményeiről.
     
     06/06/2014 • Civil aktivitások, ifjúsági programok, foglalkozások. Partnertelepülések civil szervezeteinek, vállalkozóinak bemutatkozása. Testvértelepülések sportvetélkedője. Eredményhirdetés. Blues fesztivál.
     
     07/06/2014 • Közösségi rendezvények. szakmai találkozó. „Európa jövőjéről” műveltségi ifjúsági vetélkedők. Tehetségkutató programok. Népművészeti szabadtéri műsor. Jazz koncert.
     
     08/06/2014 • Közösségi rendezvények. szakmai találkozó. Közös reggeli. Ünnepi szentmise. Fúvós hangverseny az evangélikus templomban. Szakmai megbeszélések a testvértelepülések képviselőivel, együttműködési szándéknyilatkozat aláírása. Mazsorett felvonulás, szabadtéri kultúrműsor. Zárókoncert, örömzenélés.
     
     
     
     
     
     
     Applicable to the Action 1, Measure 1.1
     
     Town Twinning Citizens’ Meetings
     
     Nesvady / Naszvad - SK, Tűzvirág Festival 2014
     
     Participation: The project involved 267 citizens, notably 85 participants from the town of Nesvady-Naszvad (SK), 34 participants from the Association Friends of Jaslo and Jaslo S region (PL), 40 participants from the town of Kiskőrös (HU), 34 participants from the Central Bohemian Artists Association UVU (CZ), 34 participants from the International Studio of Enamel Art of BKM Municipality (HU), 40 participants from the town of Mezőberegnye (RO).
     
     Location/Dates: The event took place in Nesvady - Naszvad, Slovakia, from 30/05/2014 to 08/06/2014.
     
     Short description:
     
     30/05/2014 • Community events, workshop. Symposium opening. Guest introductions, performances. Exhibitions – opening, outdoor events, poem, zither bands, jazz concert.
     
     31/05/2014 • Community events, workshop. Performances – presentations by the representatives of twinned towns. Performances – „Future of the European Union and its basic values.” Celebratory Academy. Gala reception. Music concert. During the day accompanying outdoor events, symposium visits.
     
     01/06/2014 • Community events, workshop. Exhibition openings – Community Center, Country House, church, Leisure Center. Conversation and roundtable with the involvement of the citizens of twinned towns „Active European Citizenship: participation and democracy in Europe.” Outdoor events, sport events. Local music band performances.
     
     02/06/2014 • Civic activities, youth programs, activities. Getting to know each other in the creative camp, introductions of the representatives of twinned towns – individual presentations. Presentations at the creative camp according to crafts, reports on the events of the day.
     
     03/06/2014 • Civic activities, youth programs, activities. Professional presentations of the participating groups – theme of the day: protecting the environment, regional development. Presentations at the creative camp according to crafts, reports on the events of the day.
     
     04/06/2014 • Civic activities, youth programs, activities. Professional presentations of the participating groups – theme of the day: volunteerism, solidarity. Presentations at the creative camp according to crafts, reports on the events of the day.
     
     05/06/2014 • Civic activities, youth programs, activities. Professional presentations of the participating groups – theme of the day: equality, sustainable development. Presentations at the creative camp according to crafts. Tradition-nursing groups’ performances – presenting traditions. Reports on the events of the day.
     
     06/06/2014 • Civic activities, youth programs, activities. Introductions of civic organizations, entrepreneurs of twinned towns. Sport competitions of twinned towns. Announcement of results. Blues festival.
     
     07/06/2014 • Community events, workshop. „The future of Europe” youth trivia quizzes. Talent programs. Folk art outdoor program. Jazz concert.
     
     08/06/2014 • Community events, workshop. Breakfast together. Festive mass. Wind instrument concert in the Lutheran Church. Professional discussions among the representatives of twinned towns, signing a Memorandum of Cooperation. Majorette parade, open-air cultural program. Closing concert, jamming.