RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK22
Zdeněk Manina - Libor Jaroš
Výstavní síň pod Vysokou bránou
16. ledna–24. března 2014
vernisáž 16. ledna 2014 v 16.00 h


Zdeněk Manina


Zdeněk Manina


Zdeněk Manina


Libor Jaroš


Libor Jaroš
     Zdeněk Manina
     Vystudoval a absolvoval ateliér keramiky a porcelánu na Vysoké škole umělecko průmyslové v roce 1986 v Praze. Ve své volné tvorbě se zabývá sochou, kresbou a malbou.
     
     Libor Jaroš
     V roce 1977 se vyučil malířem, poté absolvoval SUPŠ v Brně (1977–1981). Po ukončení základní vojenské služby v roce 1984 začal spolupracovat s Uměleckými řemesly v Brně jako restaurátor. V té době dochází k zásadním proměnám jeho volné tvorby, když se vedle přírody jejím podstatným zdrojem stává samotné restaurování. Vnímání civilizačních hodnot a přírody v čase, akceptování celého světa vnější (předmětné) reality včetně živlů a sil přírody. Člen TT klubu od roku 1993, předseda spolku od roku 2001.