RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK26
Petr Šmaha
Kresby
Výstavní síně RG
21. března–1. června 2014
vernisáž 21. března 2014 v 16.00 h


     Petr Šmaha
     12. 5. 1945 ve Slatině u Brna
     
     Petr Šmaha – jeden z nejvýznamnějších představitelů české vlny figurální exprese od sklonku šedesátých let až k dnešku, rozvíjí kresbu jako rovnocennou složku celkového malířského projektu.
     Kresba má u Petra Šmahy různé podoby: od analyticky karikaturní zkratky detailu tváře, pohybu a uskupení postav, k celkové symbolické dramaturgii výjevu v kritickém, cíleně ostře sarkastickém výtvarném podání. Šmahova kresba je dnes stejně jako jeho obrazy součástí širšího proudu české grotesky. S ní sdílí zálibu v dramatické alegorizaci zdánlivě prostých, ale v mnohém ohledu klíčových všedností života. Životní zkušenost u Petra Šmahy pravidelně ústí do dramatické existenciální satiry výtvarné šifry. Petr Šmaha patří k těm malířům, kteří se dovedou poučit historií i současností umění.