RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK26
Jiří Načeradský
Výstavní síně RG
18. září–4. ledna 2015
vernisáž 18. září 2014 v 16.00 h
     Připravovat výstavy Jiřího Načeradského znamenalo opakovaně naplnit očekávání veřejnosti při prezentaci díla legendy českého umění. A také výzvu nezklamat důvěru autora, který do výběru děl ani jejich instalace kurátorovi nikdy nezasahoval, a o to větší zodpovědnost za výsledek mu tím přisuzoval. Nejtěžším úkolem se však ukazuje být kurátorem autorových posmrtných výstav. Nikoliv z důvodu přípravy tří výstav v krátkém časovém úseku, ale proto, že smutek po Mistrově nečekaném odchodu je stále příliš velký.

     Výstava v Rabasově galerii je nejen oslavou Načeradského díla, ale také chválou sběratelství. Tato expozice dokazuje, že je v silách soukromých sběratelů ve spolupráci s regionální galerií suplovat roli velkých státních kulturních institucí. A tato aktivita je o to významnější, že se Načeradský po bojkotu komunistickým režimem v 70. a 80. letech dočkal v čase porevolučním ze strany oficiálních kulturních institucí až na několik výjimek jen přehlížení. Mezi tyto výjimky patřila v r. 1998 výstava Antropogeometrie, která proběhla na půdě Rabasovy galerie v Rakovníku. Zde byly představeny obrazy a kresby, které vznikly ve spolupráci malíře Načeradského s?renomovaným profesorem matematiky Jaroslavem Nešetřilem.
     ...
     Petr Mach
YouTube - vernisáž obrazů 18. 9. 2014