RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK30
Šárka Radová, Eva Vlasáková, Olga Vyleťalová, Bohunka Waageová
Kamarádky
Tázání a odpovědi
Nová síň pod Vysokou bránou
6. listopadu–11. ledna 2015
vernisáž 6. listopadu 2014 v 16.00 h


Šárka Radová, Mísa, 2008, porcelán, 9?×?37?cm


Šárka Radová, Rozhovor, 2010, kamenina, kov, dvě části, celkově 44?×?43?×?30?cm


Eva Vlasáková, Co se přihodila sousedovic kočce (2014) sklo tavené ve formě, 43?×?41?×?12?cm


Eva Vlasáková, Magické zaříkání (1998) papír, dřevěná maska, barvené peří, tuš, 80?×?59?cm


Olga Vyleťalová, Okno mých snů, 1997, olej, plátno, 85?×?65?cm


Olga Vyleťalová, Křehká stavba, 2012, olej, plátno, 90?×?60?cm


Bohunka Waageová, Horoucí srdce, 2010, olej na plátně, 80?×?70?cm


Bohunka Waageová, Vesmírná paměť, 2014, olej na plátně, 80?×?70?cm
     Tázání a odpovědi hravé i existenciální… Keramička, dvě malířky a sklářka, grafička a tvůrkyně instalací v jedné osobě, tyto čtyři dámy se prostřednictvím svého díla sešly na společné výstavě. Jejich umělecká, ale i životní zkušenost ústí do svébytných poloh imaginace, při níž se výtvarné prostředky – pro každou specifické a charakteristické – projevují tázaním, jehož je hotové dílo zpředmětněním. Tážeme se takto spolu s nimi po smyslu užitých tvarů, myšlenek či materii, případně po smyslu právě takovéhoto uspořádání výrazových prvků. Pokusil jsem se v tomto textu nazřít náměty i témata děl
     Šárky Radové,
     Evy Vlasákové,
     Olgy Vyleťalové a
     Bohunky Waageové
     v jejich vzájemném působení, jež pochopitelně nevznikalo v samotě ateliéru, ale projevuje se až zde, ve výstavní síni. Výchozí hybný moment jejich inspirace, tedy ono tázání, je momentem sine qua non, pohnutkou i procesem uměleckého projevu. Bohužel jsme však přivykli – a to především po nástupu postmoderních paradigmat – vnímat umělce jakoby jen v této roli tazatelské a rezignovali na možné, třeba jen latentně přítomné sdělování odpovědí. Nuže: domnívám se, že tázání je případné především pro věk, v němž zároveň se smyslem díla hledáme i své místo ve světě umění, tedy v mládí. Již bohatá životní zkušenost, vykoupená zásadními – a to i osudově truchlivými – událostmi v životě všech čtyř umělkyň, je opravňuje v různém významovém modu promlouvat k divákům o stavu vlastního, hodnotícího vědomí a pozornosti k vnitřním inspiračním zdrojům. Výsledkem je naléhavost výpovědi, a to na různý způsob.
YouTube - zahájení společné výstavy v Nové výstavní síni - Rabasova galerie Rakovník 6. 11. 2014