RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK22
Jaroslav Krejčí
Rakovník v proměnách času, 1880 – 2014
Fotografie
Výstavní síň na radnici
13. listopadu–14. prosince 2014
vernisáž 13. listopadu 2014 v 16.00 h
     Jaroslav Krejčí se narodil 24. 5. 1944 v Praze. Od roku 1972 žije v Rakovníku. Odborné vzdělání: jemný mechanik v oboru meteorologických přístrojů, absolvent konzervatoře v Praze v r. 1969, dvouletý kurz výtvarné fotografie u prof. FAMU Jána Šmoka.

     V mládí jsem příležitostně fotografoval, v r. 1972 po přestěhování z Prahy jsem vyučoval hru na kytaru v hudebních kurzech OKS v Rakovníku, kde mi v roce 1977 nabídli místo fotografa.
     Zde jsem prováděl reportáže a fotodokumentaci. To obnášelo stovky negativů z kulturního a politického života celého okresu, vydali jsme 8?fotografických seriálů k různým výročím. Jako jeden z prvních fotografů jsem se zabýval barevnou fotografií zpracovávanou ručně ve fotokomoře.
     V r. 1986 jsem činnost na OKS ukončil a šel pracovat jako vedoucí fotoateliéru družstva Středočeská fotografie v Palackého ulici, v bývalém ateliéru pana Váchy. Zde jsem se věnoval převážně práci v ateliéru, portrétní, svatební a?reklamní fotografii. Jako první v Rakovníku zde byl instalován minilab pro rychlé zpracování barevné fotografie. V té době jsem dělal sportovní fotografii pro SK Rakovník, spolupracoval s muzeem na reprodukci starých negativních desek, z nichž jsem zhotovil metrové fotografie města pro výzdobu Vysoké brány. Několik let jsem fotografoval i ?pro rakovnický divadelní soubor Tyl, zúčastňoval se divadelních přehlídek a podílel se na vydávání fotografického Zpravodaje. Pro Mě KS jsem nafotil desítky Křesel pro hosta s významnými osobnostmi, účastnil se jako reportér návštěv různých delegací na našem okrese. V posledních letech jsem pracoval v Praze jako fotograf a později předseda družstva. V roce 2005 jsem odešel do důchodu, ale stále se ještě věnuji fotodokumentaci města.