RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1130
obrazy Pavla Wohla a obrazy Petra Wohla
Výstavní síň na radnici
18. července – 30. srpna 2015
vernisáž 18. července 2015 v 17.00 h

     Bratři Petr a Pavel Wohlovi (45) jsou jednovaječná dvojčata a mají tím pádem mnoho společného.
     Jsou si fyzicky podobní, oba jsou lékaři, oba působí v pražském IKEMu, bydlí v jednom domě na Starém městě a oba mají rádi umění a malují. Tím trochu připomínají staré časy kdy se medicína víc spojovala s múzami a porušují dnešní pravidlo, že co lékař to jen sportovec.
     Pavel Wohl se stará o zdraví Rakovničanů v naší nemocnici a proto si našel cestu i k nám do Rabasovy galerie. Nevystavuje ale u nás sám. Celkem automaticky jsme sáhli po tvorbě obou bratří. Oni se nějak navzájem doplňují, umocňují. Pavlovy obrazy, opřené o podrobné studium optické, viděné reality a inspirované impresionistickou a postimpresionistickou malbou visí mezi Petrovými kompozicemi zacházející s viděnou skutečností volněji. Poezie jedněch vyrůstá z důvěrného popisování předmětů a prostoru interiérů či krajin, jako pozvání na společné putování autorovým světem. Druhé malby jakoby zachycovaly skutečnost přebásněnou, už přefiltrovanou zkušenostmi s postupy moderního umění, proměna však není moc radikální, takže i ty jsou divácky přístupné.