RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK608
Pavel Hokynek, Tekuté a těkavé (Praha, Londýn, Hřebeč)
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ul. 232
24. března – 15. května 2016
vernisáž 24. března 2016 v 16.00 h