RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK593
Taková normální výstava dvou kamarádů – Svatopluk Klimeš, Jiří Kačer
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici 232
9. června – 18. září 2016
vernisáž 9. června 2016 v 16.00 h