RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK702
Wintrův Rakovník Josefa Jaroslava Krále
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici 232
10. listopadu – 8. ledna 2017