RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK720
Václav Rabas Země, hlína a moderní umění
přednáška PhDr. Evy Bendové, Ph. D
Heroldova síň Rabasovy galerie
2. února 2017