RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK731
FOTOGRAFIE – Jaroslav Beneš, Miroslav Machotka
Výstavní síně Rabasovy galerie
6. dubna – 18. června 2017
vernisáž 6. dubna 2017 v 16.00 h