RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK413
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie
Výstavní síň na radnici
20. července – 17. září 2017