RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK542
Jednota umělců výtvarných
Nová síň pod Vysokou bránou
1. února – 18. března 2018
vernisáž 1. února 2018 v 16.00 h


     JUV
     Současná tvorba“
     Jednota umělců výtvarných byla založena před 120 lety. Tato skutečnost je výjimečná už pro všechny přeměny a převraty, které naše země zaznamenala. To se jistě projevilo na tvorbě a práci naší výtvarné scény v různých a ne vždy šťastných dobách republiky.
     JUV je jeden z nejstarších spolků, který svolal první ustavující schůzi dne 6. 4. 1898. Činnost tohoto uskupení výtvarných umělců byla opakovaně přerušena minulým režimem. Po roce 1989 byla Jednota umělců znovu zrekonstruována. Každoročně vystavuje v galerii „Nová síň“ v Praze, kterou v roce 1934 postavila.
     Rabasova galerie v Rakovníku uspořádala tuto výstavu k významnému výročí tohoto spolku. Kolekce vystavených děl je prezentována formou „Salonu“ to znamená bez určení tématu a bez předběžného výběru artefaktů a autorů výstavní radou. Do budoucna můžeme jen doufat, zda bude vůle z řad mladých kolegů, udržovat činnost tohoto spolku.
     Josef Achrer st. – předseda JUV