RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK337
Český dřevák – komentovaná prohlídka výstavy
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici 232
17. dubna
ve 14.00 h