RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK436
Český dřevák – derniéra výstavy
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici 232
22. dubna 2018
ve 14.00 h